Hírek

2021. április 12. 16:27

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága elemzést tett közzé a COVID-19 járvánnyal összefüggésben 2020-ban odaítélt állami támogatásokkal kapcsolatban

A tagállamok által szolgáltatott adatokat összesítő jelentés alapján előzetes képet kaphatunk a pandémiához kapcsolódó állami támogatásokról, de a végleges következtetések levonására majd a válság után lesz lehetőség

2021. április 12. 9:50

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszeréről szóló közlemény felülvizsgálatával kapcsolatban

2021. június 3-ig van lehetőség az új keretszabály-tervezet észrevételezésére

2021. március 24. 13:09

Az Európai Bizottság eljárást indít az Egyesült Királyság ellen az Európai Unió Bírósága előtt egy gibraltári állami támogatási ügy miatt

Az Európai Bizottság állítása szerint Nagy-Britannia nem téríttette vissza azt a 100 millió eurónyi állami támogatást, amelyet Gibraltár területén lévő multinacionális vállalatok kaptak az állami támogatási szabályokba ütköző adómentesség formájában

2021. március 24. 13:05

Ausztria három projekttel csatlakozik a 2018-ban jóváhagyott mikroelektronikai IPCEI-hez

Az intézkedés keretében három vállalat összesen 146,5 millió euró támogatásban részesül

2021. március 16. 16:51

Az Európai Bíróság elutasította a Bizottság fellebbezését a Törvényszék magyar reklámadó ügyében hozott ítéletével szemben

Az Európai Bíróság megállapítása szerint sem az adó progresszivitása, sem az elhatárolt veszteségek részleges levonhatósága nem eredményez szelektív előnyt, így az uniós állami támogatási szabályok megsértése sem állapítható meg

2021. március 16. 8:36

A Bizottság újabb olasz támogatási programot hagyott jóvá a koronavírus-járvány kitörése miatt keletkezett gazdasági károk kompenzálására

Az 511 millió eurós program a nagytávolságú vasúti személyszállítási szolgáltatók által elszenvedett veszteségek megtérítését szolgálja

2021. március 10. 14:20

Az Európai Bizottság hivatalos vizsgálati eljárást indított a németországi lignittüzelésű erőművek korai bezárásának kompenzációja ügyében

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a német lignittüzelésű erőművek idő előtti megszüntetéséhez nyújtott kompenzáció összeegyeztethető-e az uniós állami támogatási szabályokkal

2021. március 10. 11:49

Az Európai Bizottság jóváhagyta a szlovák állam villamos és hőenergia kapcsolt termelésének támogatására irányuló programját

A rendszer az EU energia- és éghajlat-politikai célkitűzéseivel összhangban támogatja a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést

2021. március 10. 11:44

A Bizottság 254 millió euró összegű támogatást hagyott jóvá a bukaresti távfűtési hálózat korszerűsítéséhez

Az intézkedést részben uniós forrásból valósítják meg

2021. március 9. 15:03

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Lettország által a rigai nemzetközi repülőtér számára nyújtott 39,7 millió euró összegű feltőkésítési támogatást

Az intézkedést az átmeneti keretszabály alapján hagyták jóvá