Az intézkedéssel Románia a szárazföldi szélenergiából illetve fotovoltaikus napenergiából villamos energiát előállító új erőművek kiépítését és működtetését kívánja támogatni összhangban a zöld megállapodáshoz kapcsolódó ipari tervvel.

Az Európai Bizottság 2024. március 6-án sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyott egy 3 milliárd eurós román támogatási programot, amelynek jogalapja a 2023 márciusában elfogadott és 2023 novemberében módosított ideiglenes válság- és átállási keret (Temporary Crisis and Transition Framework, TCTF) című bizottsági közlemény 2.5. szakasza.

A TCTF többek között olyan intézkedések támogatását teszi lehetővé, amelyek kulcsfontosságúak a zöld átállás felgyorsítása és az EU fosszilis tüzelőanyag függőségének csökkentése szempontjából. A TCTF további célja, hogy Oroszország Ukrajna elleni agressziója kapcsán kialakult gazdasági helyzetben rugalmasabb állami támogatási szabályokkal segítse a tagállamok alkalmazkodóképességét.

A TCTF 2.5. szakasza szerint a megújuló energia és az energiatárolás REPowerEU terv szempontjából releváns elterjedésének felgyorsításához nyújtható támogatás.

A frissen jóváhagyott román program alapján olyan projektek számára nyújtható támogatás, amelyek (1) fotovoltaikus napenergiából, vagy (2) szárazföldi szélenergiából villamos energiát előállító új létesítmények építésére és üzemeltetésére irányulnak.

A támogatást a román hatóságok versenyeztetéses ajánlattételi eljárással ítélik oda; a nyertesekkel kétirányú kompenzációs különbözeti szerződéseket kötnek. A kötési árat a versenyeztetéses ajánlattételi eljárás eredménye határozza meg („pay as bid” elv alapján), a referencia ár pedig az elektromos áram a következő napra vonatkozó piacok („day ahead markets”) árának a havi termeléssel súlyozott átlagaként kerül kiszámításra.

Ha a referenciaár a kötési ár alatt van, akkor a kedvezményezett jogosult a különbözetre, tehát támogatásban részesül. Azonban, ha a referencia ár nagyobb, mint a kötési ár, akkor a kedvezményezettnek kell fizetnie a román hatóságoknak, ezáltal a támogatási konstrukció garantálja a kedvezményezett minimális hozamát, de a túlkompenzációt megakadályozza.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a román program szükséges, megfelelő és arányos intézkedéscsomagot tartalmaz egyes gazdasági tevékenységek támogatására a zöld átállás felgyorsításához, továbbá a REPowerEU illetve az európai zöld megállapodás stratégiai célkitűzéseihez is jól illeszkedik.

A Bizottság megállapította továbbá, hogy a program összhangban van az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontjával és az ideiglenes válság- és átállási keret 2.5. szakaszában meghatározott feltételekkel is.

Margrethe Vestager, a Bizottság versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnöke a program kapcsán kiemelte, hogy az lehetővé teszi új fotovoltaikus napelemes, illetve szárazföldi szélerőművek hálózatának kiépítését. A versenyeztetéses ajánlattételi eljárás, valamint a kétirányú kompenzációs különbözeti szerződések alkalmazása vonzóvá teszik a megújuló energián alapuló beruházásokat és ösztönözni fogják gyors elterjedésüket. Az új támogatási konstrukció csökkenteni fogja Románia függőségét az importált fosszilis energiától, anélkül, hogy indokolatlanul torzítaná a versenyt az Unió belső piacán.

További információk az SA.108510 ügyszám alatt lesznek elérhetők az állami támogatások nyilvántartásában a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján, a bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után.