A Támogatástartalom a kedvezményezett számára az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt módszertan alapján számított értéke. Jelen táblázat célja a több éven keresztül nyújtandó állami támogatások jelenértékének meghatározása.

Példa a támogatástartalom számítása c. táblázat  használatára. Amennyiben Támogató x évben meghozza a támogatási döntést, és ugyanebben az évben kifizeti a támogatás egy előre meghatározott részét, akkor ezt az összeget kell beírni a táblázat első sorába (Q1), a következő év(ek)re előre meghatározott összeg(ek)et pedig a következő évekre vonatkozó (Q2, Q3, stb.) sorokba. A táblázat alsó sorai tartalmazzák a vissza nem térítendő támogatás támogatástartalmát (TT), az elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértékét, valamint a vissza nem térítendő támogatás támogatás-intenzitását.

NCA Pályázók Figyelmébe!

A támogatási intenzitás a támogatás összegének és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve. Az NCA pályázatokon elnyerhető támogatások támogatási intenzitásának számítására a Wekerle Sándor Alapkezelő honlapján elérhető a megfelelő táblázat, kérjük a továbbiakban ezt használják. Esetleges kérdéseikkel kérjük, közvetlenül az Alapkezelőt keressék.

 

A táblázat letöltése itt