A regionális támogatási térkép olyan jogszabályi rendelkezés, mely az ország egyes régiói, illetve a fejlett régiók esetében kisebb területi egységei számára meghatározza az ott beruházó vállalatok számára beruházási támogatásként nyújtható állami támogatás maximális mértékét.

A 2022-től hatályos regionális támogatási térkép

 

Az Európai Bizottság 2021. április 19-én elfogadta a 2022–2027-es időszakra szóló regionális támogatási térképeket meghatározó és a 2022. január 1-től alkalmazandó regionális állami támogatási szabályozást tartalmazó iránymutatását.

regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás rögzíti azt az állami támogatási keretet, amelynek megfelelően a tagállamok regionális beruházási támogatást nyújthatnak az Európai Unió átlagától elmaradó fejlettségű területek gazdasági fejlődésének támogatására. E támogatás nyújtásának előfeltétele az adott tagállamra vonatkozó regionális támogatási térkép Bizottság általi jóváhagyása.

A térkép egyrészt azt határozza meg, hogy mely területeken nyújtható regionális beruházási támogatás, másrészt pedig rögzíti az egyes térségekben alkalmazható maximális támogatási intenzitást.

Az új regionális iránymutatás alapján az  Európai Bizottság 2021. szeptember 16-án jóváhagyta Magyarország 2022. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképét. Az egyes régiókban alkalmazható, nagyvállalkozásokra vonatkozó maximális intenzitást az alábbi ábra mutatja be (az ábrát köszönjük a Nemzeti Befektetési Ügynökségnek). A legfontosabb fejlemény a 2014-2020-as időszakhoz képest, hogy Pest megye egész önálló, ún. "a" régióként 50%-s maximális intenzitással szerepel a térképen 2022. január 1-től.

Az Európai Bizottság 2023. május 12-én jelentette be, hogy jóváhagyta Magyarország regionális támogatási térképének 2022. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó módosítását, hogy az Igazságos Átmenet Alapból támogatásra kijelölt területeken magasabb intenzitással lehessen regionális állami támogatást nyújtani.

Ezek a területek a következők: Baranya megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint Heves megye. Ebben a három megyében a maximálisan megítélhető támogatási intenzitás 10%-kal emelkedik – vagyis nagyvállalkozások esetén 50%-ról 60%-ra – a területi egyenlőtlenségek kezelése érdekében.

A jóváhagyó határozat a Bizottság versenypolitikai honlapján elérhető az SA.107119 ügyszámon.

A megnövelt támogatási intenzitás a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályaival összhangban alkalmazható.

kép forrása: Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)