Az iránymutatás 2022. január 1-jén lép hatályba.

Az Európai Bizottság 2021. április 19-én elfogadta a 2022–2027-es időszakra szóló regionális támogatási térképeket meghatározó és a 2022-től alkalmazandó regionális állami támogatási szabályozást tartalmazó iránymutatását (a továbbiakban: iránymutatás). Az iránymutatás rögzíti azt az állami támogatási keretet, amelynek megfelelően a tagállamok állami támogatást (regionális támogatást) nyújthatnak az Európai Unió átlagától elmaradó fejlettségű területek gazdasági fejlődésének támogatására.

A 2022. január 1-jén hatályba lépő regionális iránymutatás szerint a támogatható területek az EU népességének 48%-át lefedik (a korábbi iránymutatás szerinti 47% helyett). A támogatható területek frissített listáját az Eurostat legfrissebb elérhető statisztikai adatai alapján határozták meg: a GDP esetében a 2016–2018-as, a munkanélküliség esetében a 20172019-es időszak adatai alapján.

A felülvizsgálat során sor került maximális támogatási intenzitások megnövelésére a zöld és digitális átálláshoz kapcsolódó uniós célkitűzések támogatása, valamint az EU hátrányos helyzetű területein történő beruházások ösztönzése érdekében. Ezen túlmenően az iránymutatás számos intenzitás-bónuszt tartalmaz (pl. a legkülső régiókban, az Igazságos Átmenet Alapból támogatásra jogosult térségekben, a népességveszteséggel küzdő területeken és a kis- és középvállalkozások számára).

A regionális támogatási térképek a 2022–2027 közötti időszakra fognak vonatkozni, s 2023 folyamán az akkor elérhető friss gazdaságstatisztikai adatok alapján félidős felülvizsgálatra kerül majd sor. E felülvizsgálat feltételeit 2023 júniusáig teszi majd közzé a Bizottság.

Az új regionális iránymutatás felépítése a korábbihoz képest egyszerűbb, egyes fogalommeghatározások és terminológiai elemek tisztázásra kerültek, valamint az kiegészült néhány célzott módosítással a zöld és digitális átálláshoz kapcsolódó uniós célkitűzések teljesülése érdekében. Változott a regionális iránymutatás ágazati hatálya (pl. szintetikusszál-ipar lekerült a regionális iránymutatás hatálya alól kizárt ágazatok listájáról), valamint a támogatás pozitív és a versenyre és kereskedelemre gyakorolt negatív hatásainak vizsgálatához használt kritériumok is kiegészültek például a zöld és digitális átmenethez kapcsolódó hatásokkal.

Ugyanakkor a regionális támogatási iránymutatás fenntartja az áttelepítés tilalmára vonatkozó szigorú szabályozást annak megakadályozására, hogy a tagállamok közpénzeket használjanak a munkahelyek egyik tagállamból a másik tagállamba történő áthelyezésére.

A felülvizsgált regionális támogatási iránymutatás 2022. január 1-jén lép hatályba, elegendő időt biztosítva a tagállamok számára a regionális támogatási térképek elkészítésére. A 2022-től alkalmazandó térképeket a tagállamoknak be kell jelenteniük a Bizottságnak, amely azt egyedi határozattal hagyja jóvá.

Magyarország számára az új iránymutatás szabályai alapján a regionális támogatási térkép várhatóan az alábbiak szerint fog változni 2022-től.

NUTS-2 régiók (a)

Egy főre jutó GDP az EU 27 átlag %-ában

Alap támogatási intenzitás 2022-2027 között

Alap támogatási intenzitás 2014-2021 között

HU12 Pest

55,00

50 %

         nem volt "a" régió, és a megye területének jelentős része nem is volt támogatható terület

HU21 Közép-Dunántúl

65,33

30 %

35 %

HU22 Nyugat-Dunántúl

72,67

30 %

25 %

HU23 Dél-Dunántúl

47,33

50 %

50 %

HU31 Észak-Magyarország

47,67

50 %

50 %

HU32 Észak-Alföld

44,33

50 %

50 %

HU33 Dél-Alföld

50,00

50 %

50 %

A bizottsági sajtóközlemény itt érhető el, az új iránymutatás pedig a kapcsolódó anyagok között érhető el.