Regionális támogatási térkép

A regionális támogatási térkép olyan jogszabályi rendelkezés, mely az ország egyes régiói, illetve a fejlett régiók esetében kisebb területi egységei számára meghatározza az ott beruházó vállalatok számára beruházási támogatásként nyújtható állami támogatás maximális mértékét.

A 2022-től várható regionális támogatási térkép

 

Az Európai Bizottság 2021. április 19-én elfogadta a 2022–2027-es időszakra szóló regionális támogatási térképeket meghatározó és a 2022. január 1-től alkalmazandó regionális állami támogatási szabályozást tartalmazó iránymutatását. Az iránymutatás alapján Magyarország regionális támogatási térképe a Kormány és a Bizottság jóváhagyása esetén az alábbiak szerint alakulhat 2022. január 1-jétől (tehát az alábbi térkép még csak az elfogadott iránymutatás feltételei szerinti tervezet, az még nem tekinthető hivatalosnak).

 

A 2021-es regionális támogatási térkép

 

Az Európai Bizottság az SA.58164 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 6769 számú, 2020. október 7-i határozatával meghosszabbította egy évvel a 2020. december 31-én lejáró regionális támogatási térképet. Ennek megfelelően 2021. december 31-ig a 2014-ben elfogadott és 2016-ban módosított térkép alkalmazandó tovább.

A 2022-től alkalmazandó regionális támogatási térképpel kapcsolatos előzetes információk itt olvashatók.


Módosított regionális támogatási térkép 2017-2020

 

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága 2016. október 11-én jóváhagyta a 2017-2020 között alkalmazandó, SA.46346 számú határozatában a magyarországi regionális állami támogatási térkép módosítását. A módosított támogatási térkép 2017. január 1-jétől 2020. december 31-ig lesz hatályos. A módosítás Közép-Magyarország indoklással kijelölt támogatható ún. "c" térségeit érintette, melynek értelmében Pilisvörösvár és Solymár lekerült a támogatható térségek listájáról, helyükre Göd és Sződliget került.  A regionális támogatási térkép az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. §-ában kerül kihirdetésre.

  

Regionális támogatási térkép 2014-2020

 

A Bizottság 2014. március 11-én hagyta jóvá a 2014. július 1-jétől 2020 végéig alkalmazandó, SA.37718 számú magyar regionális támogatási térképet. A térkép a 2014-2020 között alkalmazandó Regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás alapján meghatározott területen adható maximális támogatási intenzitásokat tartalmazza. A regionális támogatási térkép az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. §-ában került kihirdetésre.

A 2007-2013. időszakban hatályos térképhez képest a Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiókban 5-5%-kal csökken az intenzitás mértéke. Budapesten nagyvállalatoknak beruházási támogatás nem adható. Pest megyének pedig csak egy része támogatható. Pest megye 82 településén 35%-ra nő az intenzitás mértéke a 2007-2013 közötti időszakban hatályos 30%-hoz képest.

 

Közép-Magyaroszág

Regionális támogatási térkép 2007-2013

Az Európai Bizottság az N 487/2006. sz. határozatával hagyta jóvá a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási iránymutatás alapján a 2007. január 1-től Magyarországon alkalmazandó regionális támogatási térképet. A térkép a 2007. január 1-től 2014. június 30-ig nyújtott/nyújtandó regionális beruházási támogatásokra alkalmazandó, illetve abban az esetben, ha a vonatkozó uniós vagy hazai szabály erre hivatkozik. A regionális támogatási térkép az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. §-ában került kihirdetésre.


Menü

Főoldal

Navigáció