Regionális támogatási térkép

A regionális támogatási térkép olyan jogszabályi rendelkezés, mely az ország egyes régiói, illetve a fejlett régiók esetében kisebb területi egységei számára meghatározza az ott beruházó vállalatok számára beruházási támogatásként nyújtható állami támogatás maximális mértékét.

A 2022-től hatályos regionális támogatási térkép

 

Az Európai Bizottság 2021. április 19-én elfogadta a 2022–2027-es időszakra szóló regionális támogatási térképeket meghatározó és a 2022. január 1-től alkalmazandó regionális állami támogatási szabályozást tartalmazó iránymutatását. 


Az új regionális iránymutatás alapján az  Európai Bizottság 2021. szeptember 16-án jóváhagyta Magyarország 2022. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképét. Az egyes régiókban alkalmazható, nagyvállalkozásokra vonatkozó maximális intenzitást az alábbi ábra mutatja be (az ábrát köszönjük a Nemzeti Befektetési Ügynökségnek). A legfontosabb fejlemény a 2014-2020-as időszakhoz képest, hogy Pest megye egész önálló, ún. "a" régióként 50%-s maximális intenzitással szerepelni fog a térképen 2022. január 1-től.

A 2022-től hatályos, 2021. szeptember 16-án elfogadott regionális támogatási térkép még nem tartalmazza az Igazságos Átmenet Alapból (Méltányos Átállást Támogató Alap/Just Transition Fund) támogatható területek alábbi ábrán látható bónuszát.

Amennyiben az Igazságos Átmenet Alapból támogatásra javasolt térségek listáját jóváhagyja a Bizottság, a támogatási térkép módosításával - újabb bizottsági jóváhagyás esetén -  további 10%-os bónusz válhat elérhetővé az érintett térségekben bármilyen állami forrásból nyújtott támogatásra.

A 2021-es regionális támogatási térkép

 

Az Európai Bizottság az SA.58164 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 6769 számú, 2020. október 7-i határozatával meghosszabbította egy évvel a 2020. december 31-én lejáró regionális támogatási térképet. Ennek megfelelően 2021. december 31-ig a 2014-ben elfogadott és 2016-ban módosított térkép alkalmazandó tovább.

A 2022-től alkalmazandó regionális támogatási térképpel kapcsolatos előzetes információk itt olvashatók.


Módosított regionális támogatási térkép 2017-2020

 

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága 2016. október 11-én jóváhagyta a 2017-2020 között alkalmazandó, SA.46346 számú határozatában a magyarországi regionális állami támogatási térkép módosítását. A módosított támogatási térkép 2017. január 1-jétől 2020. december 31-ig lesz hatályos. A módosítás Közép-Magyarország indoklással kijelölt támogatható ún. "c" térségeit érintette, melynek értelmében Pilisvörösvár és Solymár lekerült a támogatható térségek listájáról, helyükre Göd és Sződliget került.  A regionális támogatási térkép az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. §-ában kerül kihirdetésre.

  

Regionális támogatási térkép 2014-2020

 

A Bizottság 2014. március 11-én hagyta jóvá a 2014. július 1-jétől 2020 végéig alkalmazandó, SA.37718 számú magyar regionális támogatási térképet. A térkép a 2014-2020 között alkalmazandó Regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás alapján meghatározott területen adható maximális támogatási intenzitásokat tartalmazza. A regionális támogatási térkép az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. §-ában került kihirdetésre.

A 2007-2013. időszakban hatályos térképhez képest a Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiókban 5-5%-kal csökken az intenzitás mértéke. Budapesten nagyvállalatoknak beruházási támogatás nem adható. Pest megyének pedig csak egy része támogatható. Pest megye 82 településén 35%-ra nő az intenzitás mértéke a 2007-2013 közötti időszakban hatályos 30%-hoz képest.

 

Közép-Magyaroszág

Regionális támogatási térkép 2007-2013

Az Európai Bizottság az N 487/2006. sz. határozatával hagyta jóvá a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási iránymutatás alapján a 2007. január 1-től Magyarországon alkalmazandó regionális támogatási térképet. A térkép a 2007. január 1-től 2014. június 30-ig nyújtott/nyújtandó regionális beruházási támogatásokra alkalmazandó, illetve abban az esetben, ha a vonatkozó uniós vagy hazai szabály erre hivatkozik. A regionális támogatási térkép az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. §-ában került kihirdetésre.


Menü

Főoldal

Navigáció