A Blue Air szerkezetátalakítási terve nem volt alkalmas a légitársaság hosszú távú életképességének helyreállítására.

A román Blue Air légitársaság 2019 óta pénzügyi nehézségekkel küzd. A Bizottság 2020 augusztusában két támogatási intézkedést hagyott jóvá a légitársaság javára: i) mintegy 28 millió EUR (kb. 137 millió RON) összegű állami kezességvállalást a koronavírus járvány által közvetlenül okozott károk fedezésére; és ii) mintegy 33,84 millió EUR (163,8 millió RON) összegű állami kezességvállalást egy olyan megmentési kölcsönre, amelynek célja a Blue Air hathavi likviditási szükségleteinek részleges fedezése volt.

Románia vállalta, hogy amennyiben a megmentési kölcsönre vonatkozó állami kezességvállalást nem szüntetik meg az első támogatás kifizetésétől számított hat hónap elteltével (2020. október), felszámolási- vagy átfogó szerkezetátalakítási tervet nyújt be a Bizottsághoz állami támogatási vizsgálat céljából.

A nehéz helyzetben lévő nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási támogatásokról szóló iránymutatással (a továbbiakban: megmentési és szerkezetátalakítási iránymutatás) ugyanis a Bizottság lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy - bizonyos szigorú feltételek mellett - támogassák a nehéz helyzetben lévő vállalatokat. A támogatás legfeljebb hat hónapos időtartamra nyújtható („megmentési célú támogatás”). Ezen időszakon túl a támogatást vagy vissza kell fizetni, vagy a tagállamoknak szerkezetátalakítási tervet kell benyújtaniuk a Bizottsághoz jóváhagyásra. A szerkezetátalakítási támogatás jóváhagyásához a tervnek biztosítania kell, hogy

  • a vállalkozás életképessége folyamatos állami támogatás nélkül helyreálljon,

  • a vállalkozás kellőképpen hozzájárul a szerkezetátalakítás költségeihez, és

  • a támogatás által okozott versenytorzulásokat kompenzációs intézkedésekkel – különösen strukturális vagy magatartási intézkedésekkel – kezelik.

A megmentési és szerkezetátalakítási támogatás az egyik legversenytorzítóbb hatású állami beavatkozás, hiszen egy olyan vállalkozást tart a piacon, amelyik önerőből nem tudna versenyben maradni. Ebből következően nem véletlen, hogy ilyen támogatást a tagállamok csak a Bizottság szigorú feltételrendszerének megfelelve nyújthatnak.

Románia 2021 áprilisában szerkezetátalakítási tervet nyújtott be, amelyet később többször is aktualizáltak. 2022 novemberében Románia visszafizette a kölcsönt a Blue Air helyett, és ezzel 75%-os részesedést szerzett a légitársaságban, miután az 2022 szeptemberében felfüggesztette működését.

A Bizottság 2023 áprilisában hivatalos vizsgálati eljárást indított annak megállapítására, hogy a Blue Air szerkezetátalakítási terve, és az ehhez kapcsolódó támogatási intézkedések összhangban vannak-e az uniós állami támogatási szabályokkal, különösen a megmentési és szerkezetátalakítási iránymutatással.

A hivatalos vizsgálat eredményeképpen a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Blue Air szerkezetátalakítási terve nem volt megvalósítható, koherens és kellően messzemenő ahhoz, hogy ésszerű határidőn belül és a verseny indokolatlan torzítása nélkül helyreállítsa a légitársaság hosszú távú életképességét. Ezt alátámasztotta, hogy a Blue Air képtelen volt fenntartani a működését, és 2023 márciusában fizetésképtelenségi eljárás megindítását kérte. A szerkezetátalakítási tervet a működés beszüntetését valamint a hivatalos vizsgálat megindítását követően nem aktualizálták.

A nem megfelelő és irreális szerkezetátalakítási tervet támogató intézkedések, amelyek mögött a megmentési időszakon túl nem áll rendelkezésre elegendő piaci finanszírozás a befektetők részéről, az uniós állami támogatási szabályok értelmében nem támogathatóak.

Mindezek alapján a Bizottság a korábban nyújtott támogatást összeegyeztethetetlennek minősítette az uniós állami támogatási szabályokkal. Romániának mintegy 33,84 millió EUR (163,8 millió RON) összegű állami támogatást kell kamatostul visszafizettetnie a Blue Airrel.

A határozat szövege a Bizottság versenypolitikai honlapján érhető el az SA.62829 ügyszámon.