A program a március 22-én elfogadott fejlesztési banki garanciaprogramokkal párhuzamosan fog működni

Az Európai Bizottság a 2020. március 22-én elfogadott intézkedések mellett egy további német garanciaprogramot is jóváhagyott 2020. március 24-én.

Az új programhoz bármely vállalkozás hozzáférhet, ha sürgős beruházási vagy működési célú hitelre van szüksége. A garanciával fedezett hitel mértéke nem haladhatja meg a vállalkozás közvetlen likviditási szükségletét, a garancia nyújtására 2020 év végéig kerülhet sor, az legfeljebb hat évig állhat fenn, és a vállalkozások az átmeneti keretszabályban meghatározott kedvezményes díjat fizetik. A program szerinti garanciát német szövetségi és tartomány hatóságokon, valamint fejlesztési bankokon és garanciát nyújtó intézményeken keresztül biztosítja Németország.

A bejelentést a Bizottság az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pontja és az átmeneti keretszabály alapján hagyta jóvá.

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.