Az intézkedéseket a német fejlesztési bankon, a KfW-n keresztül hajtják végre

Az Európai Bizottság 2020. március 22-én két német bejelentett programot is jóváhagyott az átmeneti keretszabály alapján.


Németország a következő két, a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fejlesztési bankon keresztül végrehajtandó intézkedést jelentette be a Bizottság részére.


Az első hitelprogram keretében az állam legfeljebb 90%-os kezességet vállal 5 évnél nem hosszabb lejáratú és legfeljebb 1 milliárd euros névértékű hitelek esetén. Ebben a hitelprogramban bármilyen méretű vállalkozás részt vehet.


A másik hitelprogram alapján ennél nagyobb, a KfW és kereskedelmi bankok által közösen folyósított hitelekhez nyújt kezességet az állam. Az állami kezességvállalás mértéke maximum 80% lehet az adott hitel esetén, de nem terjedhet túl a vállalkozás teljes adósságállományának a felén. A kölcsön mindkét program esetén maximum hat évre szólhat.


A Bizottság megállapította, hogy a tervezett intézkedések megfelelnek az átmeneti keretszabályban foglaltaknak, tehát az intézkedés összeegyeztethető a belső piaccal az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján.


A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.