Öt új jogcímmel bővült a bizottsági közlemény

Az Európai Bizottság 2020. április 3-án este közzétette „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-én elfogadott, C(2020) 1863 final számú közleményének első módosítását. A sajtóközlemény itt érhető el, a keretszabály magyar és angol nyelven pedig innen tölthető le (de a Bizottság oldalán valamennyi hivatalos nyelven rendelkezésre áll).

A Bizottság az új közleménnyel (C(2020) 2215 final) öt jogcímmel bővítette a keretszabályt, és a március 19. óta alkalmazott szabályokon is változtatott. A legfontosabb módosítások a következők:

1. A támogatáshalmozási és a nehéz helyzetben levő vállalkozásokat érintő szabályok változásai

Lehetőség lesz a garanciadíj-támogatások és a kamattámogatások (átmeneti keretszabály 3.2. és 3.3. szakasz) szerinti támogatások halmozására ugyanazon hitel vonatkozásában is bizonyos esetekben.

A támogatás az új közlemény értelmében bármely vállalkozásnak odaítélhető, amely nem volt 2019. december 31-én nehéz helyzetben; a korábbi szabályok szerint igazolnia kellett, hogy az odaítéléskor nehéz helyzetben van, vagy pénzügyi nehézségei támadtak a COVID-19 járványra visszavezethetően. A nehéz helyzetre vonatkozó egyszerűsített kizárás minden jogcím esetén alkalmazható, kivéve a bértámogatásokat (3.9 és 3.10. szakasz), amelyek nehéz helyzetű vállalkozásoknak is nyújthatók.

2. A közvetlen támogatások, visszafizetendő előlegek vagy adókedvezmények formájában nyújtott támogatás (3.1. szakasz) változásai

A jogcím alapján nyújtható lesz garancia, kölcsön és tőke is (vissza nem térítendő támogatás, visszatérítendő előleg és adóintézkedések mellett), azzal, hogy ezen új formák esetén a teljes névérték terheli a 800 ezer eurós keretet, nem csak a támogatástartalom.

3. A hitelgaranciák formájában nyújtott támogatás (3.2. szakasz) és a kamattámogatás (3.3. szakasz) változásai

A Bizottság pontosította az eredeti közlemény szerinti minimumdíjak és hitelkockázati felárak alkalmazásától való eltérés lehetőségét.

4. A rövid lejáratú exporthitel-biztosítás formájában nyújtott támogatás (3.5. szakasz) változásai

A Bizottság – a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokról szóló közlemény 2020. március 27-i módosításával összhangban – a módosított átmeneti keretszabályban is kimondja, hogy a tagállamokba és egyes más fejlett államokba irányuló exporthoz nyújtott rövid lejáratú exporthitel-biztosítás átmenetileg nem piacképes.

A módosítás a következő új jogcímekkel egészíti ki a keretszabályt:

1. A COVID-19 szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás (3.6. szakasz): Vissza nem térítendő támogatás, visszatérítendő előleg és adókedvezmény formájában adható ezen az új jogcímen támogatás a koronavírushoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési projektekhez.

2. Tesztelési és felskálázási (upscaling) infrastruktúrákhoz nyújtott beruházási támogatás (3.7. szakasz): vissza nem térítendő támogatás, adóintézkedés és visszafizetendő előleg, illetve bizonyos feltételekkel veszteségekre vonatkozó garancia formájában is támogathatók olyan projektek, amelyek a tömegtermelést megelőzően az első ipari hasznosításig a COVID-19 szempontjából releváns – a 3.8. szakaszban ismertetett – termékek fejlesztéséhez, teszteléséhez és felskálázásához szükségesek.

3. A COVID-19 szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás (3.8. szakasz) A jogcímen vissza nem térítendő támogatás, adóintézkedés és visszafizetendő előleg, illetve bizonyos feltételekkel veszteségekre vonatkozó garancia formájában is támogathatók ilyen termékeket (pl. gyógyszereket, kórházi eszközöket, fertőtlenítőszereket stb.) előállító projektek.

4. Adó- és társadalombiztosítási járulékok teljesítésének elhalasztása formájában nyújtott támogatás (3.9. szakasz): Az adó- és járulékterhek teljesítésének legkésőbb 2022. december 31-ig történő elhalasztása formájában nyújtható támogatás ezen a jogcímen vállalkozásoknak, azzal, hogy a fizetési könnyítés engedélyezésére 2020. december 31-ig sort kell keríteni.

5. Munkavállalók utáni bértámogatás formájában nyújtott támogatás a COVID-19-járvány alatti elbocsátások elkerülése érdekében (3.10. szakasz): A támogatás program formájában, a koronavírus által érintett szektorokban/régiókban vagy méret alapján meghatározott vállalatkategóriák számára nyújtható ezen a jogcímen támogatás. A bértámogatás legfeljebb 12 hónapig biztosítható, főszabály szerint a bérköltség 80%-áig, ami kombinálható más intézkedéssel (állami támogatással vagy általános intézkedéssel), de a túltámogatást ki kell zárni.