Az átmeneti változtatások 2020. december 31-ig érvényesek.

Az Európai Bizottság 2020. március 27-én a koronavírus-járvány gazdasági – így különösen az exporttevékenységre gyakorolt – hatásaira figyelemmel módosította a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokról szóló közleményét.

A Bizottság arra tekintettel döntött a módosítás mellett, hogy a magánbiztosítók kivonulnak a rövid lejáratú exporthitelek piacáról, és hogy a közeljövőben sem lesz elegendő kapacitásuk a világ valamennyi országába, köztük az uniós tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos valamennyi gazdaságilag indokolható kockázat fedezésére.

Erre tekintettel a Bizottság átmenetileg (egyelőre 2020. december 31-ig) felvette a „nem piacképes” országok listájára az uniós tagállamokat, az Egyesült Királyságot, Ausztráliát, Kanadát, Izlandot, Norvégiát, Japánt, Új-Zélandot, Svájcot, Norvégiát és az USA-t is (ezek az országok eddig piacképes kockázatúnak minősültek a közlemény értelmében).

A módosítás eredményeként a tagállamok átmenetileg a piaci szereplők helyére léphetnek a fenti országokba irányuló exporthoz kapcsolódó rövid lejáratú exporthitel-biztosítások piacán anélkül, hogy igazolniuk kellene, hogy az érintett országokkal kapcsolatos kockázatok „nem piacképesek”. Erre a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokról szóló közlemény 18. a) pontja, illetve 4.3. szakasza alapján akár bizottsági bejelentés nélkül is módjuk van.

A Bizottság sajtóanyaga itt, a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra vonatkozó közleményt módosító közlemény szövege pedig itt érhető el.