Az Európai Bizottság 2022. március 23-án egy állami támogatási közleményt fogadott el (Temporary Crisis Framework, TCF). Az eredeti válságközleményt a Bizottság később felülvizsgálta, és 2022. július 20-án, majd másodszor 2022. október 28-án módosította. 2023. március 9-én (az Európai Unió Hivatalos Lapjában csak március 17-én jelent meg) a Bizottság a TCF folytatásaként új közleményt fogadott el, amely nem csak jogtechnikailag új közlemény, de külön névvel is rendelkezik: ideiglenes átmeneti- és válságkeret (Temporary Crisis and Transition Framework, TCTF).

A hatályos közlemény a 2023. március 17-i Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret (2023/C 101/03). A közlemény és az ahhoz kapcsolódó mellékletek elérhetőek a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának honlapján, és a kapcsolódó anyagok között is.

A közleménnyel a Bizottság olyan állami támogatási intézkedéseket kíván a tagállamok számára lehetővé tenni, amelyek enyhíthetik az orosz katonai agresszió és az uniós válaszlépések (személyi szankciók, pénzügyi piaci intézkedések, az orosz illetőségű repülők kizárása az európai légtérből, kereskedelmi korlátozások stb.) európai gazdaságot érintő negatív következményeit.

Az közlemény első módosítása kiegészíti a 2022. július 20-án elfogadott bizottsági gázmegtakarítási csomagot (Winter Preparedness Package – Save Gas for a Safe Winter), illetve a RePowerEU tervet.

A TCF első módosítása utal a gázmegtakarítási csomagra, és felvázol bizonyos olyan állami támogatási intézkedéseket is, amelyeket a gázfogyasztás csökkentése érdekében bevezethetnek a tagállamok (az önkéntes gázfogyasztás-csökkentés ösztönzése, gáztározók feltöltéséhez nyújtott támogatás, vagy olyan létesítmények felújításához nyújtott támogatás, amelyek segítségével a gáz korlátozott időtartamra felváltható más, szennyezőbb tüzelőanyaggal a következő tél előtt).

Ezekre az intézkedésekre az ideiglenes válságkezelési keret nem tartalmaz önálló támogatási kategóriát és részletes szabályokat, azokat az Európai Bizottság közvetlenül az EUMSZ (elsősorban a 107. cikk (3) bekezdés b) pontja) alapján jóváhagyhatja. Ilyen, a TCTF-ben nevesített, de önállóan nem szabályozott támogatási lehetőség lett a fentiek mellett az Ukrajnába és Ukrajnából történő szállítást érintő biztosításhoz vagy viszontbiztosításhoz nyújtott támogatás.

A második módosítás, amely jogtechnikailag új közlemény elfogadását jelentette, középpontjában az energiaválság áll: figyelembe veszi a magas energiaárak kezelését célzó vészhelyzeti beavatkozásról szóló, közelmúltban elfogadott rendeletet ((EU) 2022/1854 rendelet) és az EU-ban tapasztalható magas gázárak kezelését és az idei téli ellátásbiztonság garantálását célzó új vészhelyzeti rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatot.

A harmadik módosítással, amely felváltotta a TCF-et, a zöld átállás került a közlemény középpontjába.

A közlemény jelenlegi tartalma

A közlemény alapján nem nyújtható támogatás a szankciók hatálya alatt álló jogalanyoknak, a szankciók sújtotta személyek irányítása alatt lévő vállalkozásoknak, illetve az uniós szankciók által sújtott ágazatokban tevékenykedő vállalkozásoknak, ha a támogatással a szankciók célja meghiúsulna.

A közlemény az alábbi támogatási kategóriákat tartalmazza:

Az első támogatási kategória (a közlemény 2.1 szakasza) rugalmas és korlátozott összegű támogatást tesz lehetővé. A jogcím alapján 2023. december 31-ig vállalkozásonként összesen 2 millió euró (mezőgazdasági és halászati tevékenységhez összesen maximum 250 illetve 300 ezer euró) támogatás ítélhető oda rugalmas formában (vissza nem térítendő támogatás, visszatérítendő támogatás, hitel, kezesség, tőke, adóintézkedés) azoknak a vállalkozásoknak, amelyeket az orosz agresszió okozta gazdasági válság érint. Az érintettségről a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell. A nyilatkozat minta elérhető a kapcsolódó anyagok között.

Az átmeneti közleményhez hasonlóan a beavatkozás formájától függetlenül ennél a jogcímnél is az intézkedés névértéke terheli a keretet, azaz 10 ezer euró vissza nem térítendő támogatás ugyanannyival csökkenti a 2 millió eurós keretet, mint egy 10 ezer eurós hitel, kezességvállalás vagy adóintézkedés. A támogatást kizárólag támogatási program alapján lehet nyújtani. A visszatérítendő támogatások 2024. június 30-ig vissza nem térítendővé alakíthatók.

második támogatási kategória (2.2 szakasz) szerint a közlemény lehetővé teszi kedvezményes (de a futamidő alatt fokozatosan növekvő) díjú, főszabály szerint maximum 90%-os mértékű (kivételes esetekben és szigorú biztosítékok mellett a tagállamok akár 90 %-os fedezetet meghaladó állami kezességvállalással is nyújthatnak) és jellemzően legfeljebb 6 évre szóló állami kezességvállalás nyújtását likviditási célú hitelekhez.

A hitelösszeg főszabály szerint nem haladhatja meg a vállalkozásnak az elmúlt három év pénzügyi adatai alapján számított átlagos éves nettó árbevételének 15%-át, a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap energiaköltségének 50%-át, vagy bizonyos, a válság miatt különösen érintett (pl. az orosz vagy az ukrán piacnak különösen kitett) vállalkozások esetén a vállalkozás rövid távú likviditási szükségletét. A kezességvállalás 2023. december 31-ig adható (addig kell megkötni a kezességvállalási szerződést).

harmadik támogatási kategória (2.3 szakasz) alapján a közlemény lehetővé teszi a tagállamoknak kedvezményes likviditási hitelek nyújtását is az előző kategóriánál ismertetett maximális hitelösszegben, kedvezményes, de fokozatosan növekvő kamatozás mellett, főszabály szerint maximum hat éves futamidőre (ez a támogatási jogcím az átmeneti közlemény 3.3 szakasza szerinti kategóriához hasonlít). A kamatmérték a 2022. október 1-jei vagy a hitelnyújtás időpontjában érvényes referencia-alapkamat és egy felár összege. A felárat a futamidő határozza meg (a főszabály szerinti nő a futamidő alatt). A hitelszerződést 2023. december 31-ig meg kell kötni. A hitelhez nem vehető igénybe a 2.2 szakasz szerinti kezesség.

A második és harmadik támogatási kategória szerinti intézkedések „árazása” (a kezességi díjak és a kamatok) „modulálható”, azaz van lehetőség a futamidő alatti fix díj vagy kamat alkalmazására vagy hat évnél hosszabb futamidőre, ha ezt az árazás tükrözi. Az ezzel kapcsolatos, az átmeneti közleményen alapuló bizottsági joggyakorlat itt érhető el, de a kapcsolódó anyagok közül is letölthető.

A közlemény negyedik támogatási kategóriája (2.4 szakasz) az aktuális válság sajátosságára reagál: a gáz- és áramárak extrém növekedésére tekintettel lehetővé teszi a tagállamok számára működési támogatás nyújtását. Az intézkedés formája vissza nem térítendő támogatás, hitel, kezesség, adóintézkedés és tőke is lehet. A támogatást 2023. december 31-ig oda kell ítélni azzal a feltétellel, hogy a visszafizetendő támogatások (pl. a hitelek) vissza nem térítendővé alakíthatók 2024. június 30-ig.

A tagállamok szabadon választhatnak, hogy a támogatást múltbéli vagy jelenlegi fogyasztás alapján számítsák ki.

A Bizottság módszertani útmutatója a 2.4 szakasz különböző támogatási alkategóriáihoz itt található.

Az ötödik támogatási kategória (2.5 szakasz), – RePowerEU szempontjából releváns megújuló energia, tárolás és fűtési célú megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsításához nyújtott támogatás – jogcíme alapján a RePowerEU végrehajtásához szükséges energetikai intézkedések támogathatók.

hatodik támogatási kategória (2.6 szakasz), – az ipari termelési folyamatok villamosítás és/vagy megújuló és bizonyos feltételeknek megfelelően, villamos energiával előállított hidrogén használata révén történő dekarbonizációjához és az energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott támogatás – támogatási kategória alapján az ipari folyamatok szén-dioxid mentesítésére támogatható. Az energiaellátás diverzifikációjának felgyorsítása érdekében a tagállamok támogathatják a fosszilis tüzelőanyagokról való fokozatos átállást célzó beruházásokat. Ide tartozik a villamosítás, az energiahatékonysági intézkedések, valamint a megújuló és villamosenergia-alapú hidrogént használó technológiák alkalmazása.

hetedik támogatási kategória (2.7 szakasz) alapján a villamosenergia-kereslet csökkentésére nyújtható támogatás összhangban az (EU) 2022/1854 rendelettel. A támogatás versenyeztetéses ajánlattételi eljárás keretében nyújtható, formája lehet vissza nem térítendő támogatás, hitel vagy garancia. E támogatási kategória szerint kompenzáció a várható fogyasztáshoz képest el nem fogyasztott villamos energiára adható.

A nyolcadik támogatási kategória (2.8 szakasz) szerint a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű ágazatokban történő gyorsított beruházásokhoz nyújtott támogatás nyújtható. Ezek a beruházások lehetnek: akkumulátorok, szolárpanelek, szélturbinák, hőszivattyúk, elektrolizátorok, valamint szén-dioxid-leválasztást és tárolást szolgáló berendezések gyártása; vagy ezen berendezések gyártásához tervezett és elsődlegesen közvetlen inputként használt kulcsfontosságú alkatrészek gyártása; vagy az előbbiekhez szükséges kritikus fontosságú nyersanyagok előállítása vagy visszanyerése.

A közlemény alapján nyújtható támogatások feltételéül szabhatja a tagállam különböző fogyasztás-, kibocsátás-csökkentési, energiahatékonysági és más környezetvédelmi feltételek, intézkedések vállalását (az intézkedés előírása nem kötelező, nem összeegyeztethetőségi feltétel, tehát ez a tagállam döntése).

A támogatási kategóriák alkalmazásához – a koronavírus járvány kapcsán bevezetett átmeneti közlemény szabályaihoz hasonlóan – minden esetben az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A közlemény 2.1-2.4 jogcímeire 2023. december 31-ig, míg a 2.5-2.8 jogcímekre 2025. december 31-ig lehet támogatást nyújtani. A 100 ezer euró (mezőgazdasági és halászati ágazat esetén a 10 ezer euró) feletti támogatásokat az odaítéléstől számított 1 éven belül közzé kell tenni a Bizottság közzétételi adatbázisában. Ezek a támogatások éves jelentéstételi kötelezettség alá tartoznak. A Bizottság ezen felül bármikor kérhet összesített adatokat a tagállamoktól a közlemény alkalmazásáról.