Az ukrajnai orosz invázió okozta gazdasági helyzettel kapcsolatos állami támogatási szabályozás

Az Európai Bizottság 2022. március 23-án egy állami támogatási közleményt fogadott el (Temporary Crisis Framework, TCF). Az eredeti válságközleményt a Bizottság később felülvizsgálta, és 2022. július 20-án, majd másodszor 2022. október 28-án módosította. 2023. március 9-én (az Európai Unió Hivatalos Lapjában csak március 17-én jelent meg) a Bizottság a TCF folytatásaként új közleményt fogadott el, amely nem csak jogtechnikailag új közlemény, de külön névvel is rendelkezik: ideiglenes átmeneti- és válságkeret (Temporary Crisis and Transition Framework, TCTF).

A hatályos közlemény a 2023. március 17-i Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret (2023/C 101/03). A közlemény és az ahhoz kapcsolódó mellékletek elérhetőek a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának honlapján.

A közleménnyel a Bizottság olyan állami támogatási intézkedéseket kíván a tagállamok számára lehetővé tenni, amelyek enyhíthetik az orosz katonai agresszió és az uniós válaszlépések (személyi szankciók, pénzügyi piaci intézkedések, az orosz illetőségű repülők kizárása az európai légtérből, kereskedelmi korlátozások stb.) európai gazdaságot érintő negatív következményeit.

A közlemény jelenlegi tartalma

A közlemény az alábbi támogatási kategóriákat tartalmazza:

1. Az első támogatási kategória (a közlemény 2.1 szakasza) rugalmas és korlátozott összegű támogatást tesz lehetővé. A jogcím alapján 2024. június 30-ig vállalkozásonként összesen 2,25 millió euró támogatás ítélhető oda rugalmas formában (vissza nem térítendő támogatás, visszatérítendő támogatás, hitel, kezesség, tőke, adóintézkedés) azoknak a vállalkozásoknak, amelyeket az orosz agresszió okozta gazdasági válság érint. Az érintettségről a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell. A nyilatkozat minta elérhető a kapcsolódó anyagok között.

A főszabálytól eltérően, a 2.1 szakasz alapján az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozásoknak 280 ezer euró, halászati tevékenységhez 335 ezer euró maximális támogatás ítélhető meg, 2024. december 31-ig.

A beavatkozás formájától függetlenül e jogcímnél az intézkedés névértéke terheli a keretet, azaz 10 ezer euró vissza nem térítendő támogatás ugyanannyival csökkenti a 2 millió eurós keretet, mint egy 10 ezer eurós hitel, kezességvállalás vagy adóintézkedés. A támogatást kizárólag támogatási program alapján lehet nyújtani. A visszatérítendő támogatások 2024. június 30-ig vissza nem térítendővé alakíthatók.

2. A második támogatási kategória (2.2 szakasz) szerint a közlemény lehetővé teszi kedvezményes (de a futamidő alatt fokozatosan növekvő) díjú, főszabály szerint maximum 90%-os mértékű (kivételes esetekben és szigorú biztosítékok mellett a tagállamok akár 90 %-os fedezetet meghaladó állami kezességvállalással is nyújthatnak) és jellemzően legfeljebb 6 évre szóló állami kezességvállalás nyújtását likviditási célú hitelekhez. Ez a támogatási kategória 2023. december 31-én hatályát veszítette.

3. A harmadik támogatási kategória (2.3 szakasz) alapján a közlemény lehetővé teszi a tagállamoknak kedvezményes likviditási hitelek nyújtását is az előző kategóriánál ismertetett maximális hitelösszegben, kedvezményes, de fokozatosan növekvő kamatozás mellett, főszabály szerint maximum hat éves futamidőre (ez a támogatási jogcím az átmeneti közlemény 3.3 szakasza szerinti kategóriához hasonlít). Ez a támogatási kategória 2023. december 31-én hatályát veszítette.

4. A közlemény negyedik támogatási kategóriája (2.4 szakasz) az aktuális válság sajátosságára reagál: a gáz- és áramárak extrém növekedésére tekintettel lehetővé teszi a tagállamok számára működési támogatás nyújtását. Az intézkedés formája vissza nem térítendő támogatás, hitel, kezesség, adóintézkedés és tőke is lehet. A támogatást 2024. június 30-ig oda kell ítélni.

5. Az ötödik támogatási kategória (2.5 szakasz), – RePowerEU szempontjából releváns megújuló energia, tárolás és fűtési célú megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsításához nyújtott támogatás – jogcíme alapján a RePowerEU végrehajtásához szükséges energetikai intézkedések támogathatók. E támogatási kategória 2025. december 31-ig hatályos.

6. A hatodik támogatási kategória (2.6 szakasz), – az ipari termelési folyamatok villamosítás és/vagy megújuló és bizonyos feltételeknek megfelelően, villamos energiával előállított hidrogén használata révén történő dekarbonizációjához és az energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott támogatás – támogatási kategória alapján az ipari folyamatok szén-dioxid mentesítésére támogatható. Az energiaellátás diverzifikációjának felgyorsítása érdekében a tagállamok támogathatják a fosszilis tüzelőanyagokról való fokozatos átállást célzó beruházásokat. Ide tartozik a villamosítás, az energiahatékonysági intézkedések, valamint a megújuló és villamosenergia-alapú hidrogént használó technológiák alkalmazása. E támogatási kategória 2025. december 31-ig hatályos.

7. A hetedik támogatási kategória (2.7 szakasz) alapján a villamosenergia-kereslet csökkentésére nyújtható támogatás összhangban az (EU) 2022/1854 rendelettel. A támogatás versenyeztetéses ajánlattételi eljárás keretében nyújtható, formája lehet vissza nem térítendő támogatás, hitel vagy garancia. E támogatási kategória szerint kompenzáció a várható fogyasztáshoz képest el nem fogyasztott villamos energiára adható. Ez a támogatási kategória 2023. december 31-én hatályát veszítette.

8. A nyolcadik támogatási kategória (2.8 szakasz) szerint a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű ágazatokban történő gyorsított beruházásokhoz nyújtott támogatás nyújtható. Ezek a beruházások lehetnek: akkumulátorok, szolárpanelek, szélturbinák, hőszivattyúk, elektrolizátorok, valamint szén-dioxid-leválasztást és tárolást szolgáló berendezések gyártása; vagy ezen berendezések gyártásához tervezett és elsődlegesen közvetlen inputként használt kulcsfontosságú alkatrészek gyártása; vagy az előbbiekhez szükséges kritikus fontosságú nyersanyagok előállítása vagy visszanyerése. E támogatási kategória 2025. december 31-ig hatályos.

A támogatási kategóriák alkalmazásához minden esetben az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.  A 100 ezer euró (mezőgazdasági és halászati ágazat esetén a 10 ezer euró) feletti támogatásokat az odaítéléstől számított 1 éven belül közzé kell tenni a Bizottság közzétételi adatbázisában. Ezek a támogatások éves jelentéstételi kötelezettség alá tartoznak. A Bizottság ezen felül bármikor kérhet összesített adatokat a tagállamoktól a közlemény alkalmazásáról.

Menü

Főoldal

Navigáció