A programok teljes költségvetése 20 milliárd euró

Az Európai Bizottság 2020. március 24-én jóváhagyott két spanyol, a Bizottságnak bejelentett garanciaprogramot, melyek segítségével önfoglalkoztatók és vállalkozások juthatnak új forráshoz.

A program célja a kedvezményezettek likviditásának megőrzése, és ezáltal a munkahelyek megőrzése. A nagyvállalkozások esetén 70, egyéb hitelfelvevőknél 80%-os mértékű garancia az átmeneti keretszabálynak megfelelő névértékű és futamidejű új vagy refinanszírozott hitelekhez adható. A program biztosítékokat tartalmaz arra nézve is, hogy a közvetítő bankok és egyéb pénzügyi intézmények a lehető legnagyobb mértékben továbbadják a garancia jelentette előnyt a hiteleket felvevő vállalkozásoknak.

A bejelentést a Bizottság az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pontja és az átmeneti keretszabály alapján hagyta jóvá.

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.