Az intézkedést az átmeneti keretszabály alapján hagyták jóvá

Az Európai Bizottság 2021. március 8-án jóváhagyta a Lettország által az átmeneti keretszabály 3.11 pontja alapján bejelentett, a rigai nemzetközi repülőtér számára nyújtandó feltőkésítési támogatást. A támogatás összege 39,7 millió euró, és tőkeemelésből, továbbá elengedett osztalékkövetelésből áll.

Az állami tulajdonú rigai nemzetközi repülőtér jelentős veszteségeket szenvedett a koronavírus-járvány következtében bevezetett utazási korlátozások miatt. A repülőtér továbbműködése is veszélybe került, és a repülőtér csődje súlyos következményekkel járna Lettország számára Európa, valamint a világ többi részével való összeköttetés szempontjából. Így Lettország az átmeneti keretszabály 3.11 pontja alapján legfeljebb 39,7 millió euró értékben az alábbi feltőkésítési intézkedéseket jelentette be a Bizottság részére:

  • 35,2 millió EUR tőkeinjekció, továbbá
  • az állam lemondott a neki a 2019-es pénzügyi év után járó 4,5 millió euró osztalék kifizetéséről

A Bizottság megállapította, hogy a Lettország által bejelentett feltőkésítési intézkedés összhangban áll az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával és az átmeneti keretszabályban meghatározott feltételekkel:

  • Az intézkedések nem lépik túl a repülőtér életképességének biztosításához szükséges minimumot, valamint a koronavírus-járvány előtti tőkehelyzet helyreállítását.
  • Lettország megfelelő ellenszolgáltatásban részesül a befektetésért, és a jóváhagyott konstrukciót úgy alakították ki, hogy a feltételek ösztönözzék a repülőteret az állam tőkebefektetéseinek visszafizetésére. Emellett Lettország kötelezettséget vállalt egy hiteles kilépési stratégia kidolgozására a támogatás odaítélését követő 12 hónapon belül, kivéve, ha az állami beavatkozás mértéke addigra a saját tőke 25%-a alá csökken. Arra az esetre, ha hét évvel a tőkejuttatás után az állami beavatkozás nem szűnik meg (a tőkeinjekciót nem fizeti vissza a repülőtér), Lettország vállalta, hogy szerkezetátalakítási tervet készít, és azt benyújtja az Európai Bizottságnak.
  • Az állami szerepvállalás idejére az osztalékfizetésére és a részvények visszavásárlására vonatkozó tilalmak lesznek érvényben. Ráadásul mindaddig, amíg a feltőkésítés legalább 75%-át nem fizetik vissza, a határozat alapján szigorúan korlátozni kell a repülőtér vezetőségének javadalmazását is, és addig a repülőtér nem szerezhet 10%-nál nagyobb részesedést versenytársaiban és azonos üzletágban aktív más piaci szereplőben sem.
  • A repülőtérnek információkat kell közzétennie a kapott támogatás felhasználásáról, beleértve azt is, hogy a kapott támogatás felhasználása miként támogatja a vállalat tevékenységét a zöldítéshez és a digitális átalakulásokhoz kapcsolódó uniós és nemzeti kötelezettségekkel kapcsolatban.

Mindezek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a feltőkésítési intézkedések szükségesek, megfelelőek és arányosak a tagállam gazdaságában bekövetkezett súlyos zavarok orvoslásához: az intézkedés célja a rigai nemzetközi repülőtér pénzügyi helyzetének és likviditásának helyreállítása a koronavírus-járvány okozta kivételes helyzetben, a verseny torzulásainak korlátozásához szükséges biztosítékok alkalmazása mellett.

Ennek alapján a Bizottság az EU állami támogatási szabályai alapján jóváhagyta az intézkedést.

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.