A módosítás többek között az európai zöld megállapodás céljait szolgálja.

Az Európai Bizottság 2023. június 23-án a napi hírösszefoglalójában jelentette be, hogy hivatalosan is elfogadta az általános csoportmentességi rendelet (General Block Exemption Regulation, a továbbiakban: GBER) módosítását.

A módosításról itt írtunk korábban.

A GBER módosítását a Bizottság saját hatáskörben, önálló jogalkotóként fogadta el, de ennek keretében köteles volt a tagállamok képviselőiből álló ún. állami támogatási tanácsadó bizottsággal (Advisory Committee) két alkalommal konzultálni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló 2015/1588 (EU) tanácsi rendelet alapján.

A módosítás első tervezetét a Bizottság 2021. október 6-án tette közzé; az első tanácsadó bizottsági ülésre 2021. december 7-én került sor. A második tervezet közzététele 2022. július 21-én, a tagállami konzultáció 2022. szeptember 28-án valósult meg.

A Bizottság 2023. március 9-én, az ideiglenes válság- és átállási keret (TCTF) elfogadásával párhuzamosan zárta le a hosszadalmas jogalkotási folyamatot, amikor is sajtóközleményben bejelentette, hogy elfogadta a GBER módosítását. Ekkor azonban még nem állt rendelkezésre fordítás az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén, így formálisan 2023. június 23-án fogadta el a módosító rendeletet.

A csoportmentességi rendelet módosítása (2023/1315/EU bizottsági rendelet) 2023. június 30-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában és 2023. július 1-én lépett hatályba.