Az intézkedés célja a vállalatok likviditási szükségleteinek biztosítása

A Bizottság 2020. március 27-i határozatában elfogadta azt a luxemburgi támogatási programot, amely alapján vállalatok méretkorlátozás nélkül állami garanciához juthatnak a likviditási igényeikhez mérhető névértékű hitelekhez és legfeljebb hat évre, azzal, hogy az átmeneti keretszabály szerinti minimumdíjakat kötelesek megfizetni az államnak.

Az intézkedés bármely ágazat számára elérhető, kivéve az építőipari, az ingatlanforgalmazó és -bérbeadó, valamint a befektető vállalkozásokat. A garanciaszerződéseket az idei év végéig meg kell kötni.

A támogatási programot a Bizottság az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pontja és az átmeneti keretszabály alapján hagyta jóvá.

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.