Az intézkedést az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával és az átmeneti keretszabályban meghatározott feltételekkel összhangban hagyták jóvá

Málta bejelentette az Európai Bizottságnak az átmeneti keretszabály alapján egy kereskedelmi bankok által nyújtott forgóeszköz-hitelekre szóló garanciaprogramot a koronavírus járvány által érintett vállalatok támogatására. A program becsült költségvetése 350 millió euró.

A Bizottság 2020. április 2-ai határozatában megállapította, hogy a máltai intézkedés összhangban áll az átmeneti keretszabályban megállapított feltételekkel, így különösen: 1. a garanciával fedezett hitelösszeg társaságonként a belátható jövőbeni likviditási szükségletekhez mért, 2. a garanciaszerződéseket ez év végéig kell megkötni, 3. a kedvezményes garanciadíjjal támogatott hitel futamideje maximum 6 év lehet, 4. a garanciadíj-kedvezmények nem haladják meg az átmeneti keretszabályban előírt szinteket.

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.