A közös érdeket szolgáló fontos projektben több magyar vállalat is részt vesz.

Az Európai Bizottság 2023. december 5-én sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyta a hét tagállam (Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország és Spanyolország) által közösen előkészített és bejelentett „IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (CIS)” elnevezésű projektet, amelynek keretében a részes tagállamok 1,2 milliárd euró közfinanszírozást biztosítanak, amely várhatóan további 1,4 milliárd euró összegű magánberuházást is eredményez. Magyarországról a 4iG Nyrt. és az E-Group ICT támogatása került jóváhagyásra.

Jelen IPCEI 19 vállalkozás 19 projektjéből áll. A 19 projekt az IPCEI tágabb ökoszisztémájának részét képezi, amelyet több mint 90, tizenkét uniós tagállamban (az eredeti hét tagállamon túl Belgiumban, Horvátországban, Lettországban, Luxemburgban, illetve Szlovéniában) tevékenykedő, közvetve közreműködő partner alkot, köztük nagy, közép- és kisvállalkozások, startupok és kutatószervezetek. A tágabb IPCEI ökoszisztémában három magyar vállalat vesz részt indirekt partnerként: Recog.AI, H1 Systems és az Ericsson.

Ez a harmadik IPCEI-projekt, amelyet a 2021. évi állami támogatásról szóló IPCEI-közlemény alapján hagytak jóvá. A közlemény meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján több tagállam támogathatja az EU számára stratégiai jelentőségű transznacionális projekteket. Célja, hogy a tagállamokat arra ösztönözze, hogy támogassák azokat a rendkívül innovatív projekteket, amelyek egyértelműen hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a versenyképesség növeléséhez. Az korábbi projektekről itt írtunk.

A CIS az első olyan, közös európai érdeket szolgáló fontos projekt, amely a felhő- (cloud) és pereminformatika-technológiák (edge computing) területén valósul meg. A projekt keretében adatfeldolgozási képességek, valamint szoftver- és adatmegosztó eszközök kerülnek kifejlesztésre, amelyek egyesített, energiahatékony és megbízható felhő- és peremalapú adatfeldolgozási technológiák és kapcsolódó szolgáltatások kialakítását teszik lehetővé.

A részt vevő vállalkozások olyan nyílt forráskódú szoftvert fognak kifejleszteni, amely valós idejű és alacsony (azaz néhány milliszekundumos) késleltetési idejű, felhasználóhoz közeli elosztott számítástechnikai erőforrások biztosította szolgáltatásokat tesz majd lehetővé.

A projektek célja, hogy előmozdítsák a digitális és zöld átállást azáltal, hogy: i) olyan szoftvereket biztosítanak, amelyek létrehozzák a felhő–perem struktúra alaprétegeinek kiépítéséhez szükséges képességeket; ii) közös referenciaarchitektúrát hoznak létre, amely útmutatásul szolgál majd a felhő- és peremrendszerek létrehozásához és működtetéséhez; iii) olyan továbbfejlesztett felhő- és peremszolgáltatásokat fejlesztenek ki, amelyeket szolgáltatói hálózatokon átívelően zökkenőmentesen be lehet vetni, valamint iv) ágazatspecifikus (például az energia-, az egészségügyi vagy a tengerhasznosítási ágazatra alkalmazandó) megoldásokat dolgoznak ki.

Magyar részről a 4iG Nyrt. „Digital Trust Service” nevű projektje egy blockchain alapú adathitelesítési platform, valamint az E-Group ICT Sofware Zrt. „FedEU.ai” nevű projektje az MI technológia globális kihívására – az adatokhoz tömeges hozzáférés és feldolgozás biztonsága – ad megoldást.

A kutatási, fejlesztési és az első kereskedelmi hasznosítási szakaszra 2023 és 2031 között kerül sor. Az egyes szakaszok kezdete és időtartama az adott projekttől és a részt vevő vállalkozásoktól függ.

A Bizottság az egyes vállalatoknak nyújtott támogatás a szükségességét, arányosságát és esetleges versenytorzító hatását is vizsgálta. Különösen azt ellenőrizte, hogy a tervezett maximális támogatási összegek összhangban vannak-e az alprojektek támogatható költségeivel és finanszírozási hiányával. Továbbá, amennyiben az IPCEI hatálya alá tartozó alprojektek nagyon sikeresnek bizonyulnának és többlet nettó bevételt generálnának, úgy a vállalatoknak a kapott támogatás egy részét vissza kell utalniuk az érintett tagállamnak (visszakövetelési mechanizmus lép életbe).

A projekt eredményeit a részt vevő vállalatok széles körben megosztják az európai tudományos közösséggel és az iparral, az IPCEI-ben részt vevő vállalatokon és országokon túlmenően is. Ennek eredményeképpen a projekt egész Európában pozitív tovagyűrűző hatásokkal rendelkezik.