Ez a második közös európai érdeket szolgáló fontos projekt a hidrogén-értéklánc területén.

Az Európai Bizottság 2022. szeptember 21-én sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyta a tizenhárom tagállam (Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Spanyolország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország és Svédország) által közösen előkészített és bejelentett „IPCEI Hy2Use” elnevezésű projektet, melynek keretében a részes tagállamok 5,2 milliárd euró közfinanszírozást biztosítanak, amely várhatóan további 7 milliárd euró magánberuházást eredményez. Az IPCEI részeként 29, egy vagy több tagállamban tevékenykedő vállalat – köztük kis- és középvállalkozások és induló vállalkozások – 35 alprojektben vesz részt.

Ez a második IPCEI-projekt, amelyet a 2021. évi állami támogatásról szóló IPCEI-közlemény alapján hagytak jóvá, amely meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján több tagállam támogathatja az EU számára stratégiai jelentőségű transznacionális projekteket. A közlemény célja, hogy a tagállamokat arra ösztönözze, hogy támogassák azokat a rendkívül innovatív projekteket, amelyek egyértelműen hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a versenyképesség növeléséhez.

Az IPCEI Hy2Use a hidrogén értékláncra vonatkozó első IPCEI-t, a „Hy2Tech” IPCEI-t követi és egészíti ki, amelyet a Bizottság 2022. július 15-én hagyott jóvá. Míg mindkét IPCEI a hidrogén értéklánccal foglalkozik, a Hy2Use olyan projektekre összpontosít, amelyekre a Hy2Tech nem terjed ki (utóbbi a mobilitási ágazatban a végfelhasználókra fókuszál). 

Az IPCEI Hy2Use a hidrogén-értéklánc széles körét fedi le azáltal, hogy támogatja a hidrogénhez kapcsolódó infrastruktúra – nevezetesen nagyméretű elektrolízisberendezések és szállítási infrastruktúra – kiépítését a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogén előállítása, tárolása és szállítása érdekében; valamint az innovatív és fenntarthatóbb technológiák kifejlesztését a hidrogénnek több ágazat ipari folyamataiba történő integrálása érdekében. Az IPCEI várhatóan fellendíti a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogénellátást, ezáltal csökkentve a földgázellátástól való függőséget.

Az IPCEI lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy állami támogatásban részesítsenek projekteket, amelyek nem valósultak volna meg normál piaci körülmények között a túl nagy kockázatuk miatt. Így az IPCEI hozzájárul ahhoz, hogy áttörést jelentő innováció és az EU szempontjából jelentős infrastruktúra kiépítése megvalósuljon. Ezzel egyidejűleg biztosítja, hogy az Unió gazdaságának egésze profitáljon a beruházásokból, és a verseny esetleges korlátozása minimális szintre korlátozódjon.

A most jóváhagyott IPCEI projekt hozzájárul a közös célkitűzéshez azáltal, hogy támogatja Európa jövője szempontjából kulcsfontosságú stratégiai értékláncot, valamint az olyan kulcsfontosságú uniós szakpolitikai kezdeményezések célkitűzéseit, mint az európai zöld megállapodás, az EU hidrogénstratégiája és a REPowerEU terv.

A Bizottság megállapította, hogy mind a 35 alprojekt rendkívül ambiciózus, mivel olyan technológiák és infrastruktúra kifejlesztésére irányul, amelyek túlmutatnak a piac jelenlegi kínálatán, és jelentős javulást tesznek lehetővé a teljesítmény, a biztonság, a környezeti hatás és a költséghatékonyság terén.

A Bizottság az egyes vállalatoknak nyújtott támogatás a szükségességét, arányosságát és esetleges versenytorzító hatását is vizsgálta. Különösen azt ellenőrizte, hogy a tervezett maximális támogatási összegek összhangban vannak-e az alprojektek támogatható költségeivel és finanszírozási hiányával. Továbbá, amennyiben az IPCEI hatálya alá tartozó alprojektek nagyon sikeresnek bizonyulnának és többlet nettó bevételt generálnának, úgy a vállalatoknak a kapott támogatás egy részét vissza kell utalniuk az érintett tagállamnak (visszakövetelési mechanizmus lép életbe).

A projekt eredményeit a részt vevő vállalatok széles körben megosztják az európai tudományos közösséggel és az iparral, az IPCEI-ben részt vevő vállalatokon és országokon túlmenően is. Ennek eredményeképpen a projekt egész Európában pozitív tovagyűrűző hatásokkal rendelkezik.

Fentiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a projekt összhangban van az uniós állami támogatási szabályokkal.