A felülvizsgált keretszabály az Európai Bizottság által 2019-ben kezdeményezett ún. fitness check, azaz célravezetőségi vizsgálat részeként indított értékelés eredményeinek figyelembevételével került elfogadásra.

Az Európai Bizottság 2022. október 19-én sajtóközleményben jelentette be, hogy elfogadta a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatásokról szóló felülvizsgált keretszabályra vonatkozó közleményt (a továbbiakban: a 2022. évi KFI keretszabály), amely meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a tagállamok – az egyenlő versenyfeltételek biztosítása mellett – állami támogatást nyújthatnak a vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeihez. A 2022. évi KFI keretszabály – mely többek között hozzájárul az EU zöld és digitális átállással kapcsolatos stratégiai célkitűzéseihez – 2022. október 19-én lépett hatályba.

A KFI keretszabály célja, hogy elősegítse azokat a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységeket, amelyek a piaci hiányosságok miatt állami támogatás nélkül nem valósulnának meg. Lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy bizonyos feltételek mellett biztosítsák a szükséges ösztönzőket a vállalatok és a kutatói közösség számára e tevékenységek beruházások elvégzéséhez. A keretszabály a technológiai semlegesség elvét alkalmazza, és így minden technológiára, iparágra és ágazatra vonatkozik annak biztosítása érdekében, hogy a szabályok ne írják elő előre, hogy mely kutatási utak vezetnének új megoldásokhoz az innovatív termékek, eljárások és szolgáltatások számára.

A célravezetőségi vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a kutatásra, fejlesztésre és innovációra vonatkozó 2014. évi állami támogatási szabályok összességében eredményesek és hatékonyak voltak. Szükség van azonban néhány célzott frissítésre, amelyek tükrözik a gazdaság és technológia fejlődését.

A felülvizsgált KFI keretszabály számos kiigazítást tartalmaz: i) a 2014-es KFI keretszabály alkalmazása során szerzett tapasztalatok szabályokba ültetése érdekében, ii) a szabályozási, gazdasági és technológiai fejlemények lekövetése érdekében, valamint iii) a vonatkozó szabályok aktuális uniós szakpolitikai prioritásokhoz igazítása érdekében. Ezek a következők:

  •    A KFI keretszabály alapján támogatható kutatási és innovációs tevékenységek fogalmainak aktualizálása, különösen a digitális technológiák és a digitalizációhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. szuperszámítógépek, kvantumtechnológiák, blokklánc, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság) tekintetében. Ennek célja, hogy a tagállamok és az érdekelt felek számára jogbiztonságot nyújtson, miközben megkönnyíti a KFI beruházásokat, amelyek lehetővé teszik az EU digitális átalakulását.

  •        A tesztelési és kísérleti infrastruktúrák állami támogatásának lehetővé tétele annak érdekében, hogy biztosított legyen az élvonalbeli és áttörést jelentő technológiák gyors fejlesztése és esetleges bevezetése, különösen a kis- és középvállalkozások számára. Mindez ugyanakkor elősegíti az EU gazdaságának zöld és digitális átállását, és hozzájárul az új európai innovációs menetrendhez.

  •    Egyes szabályok egyszerűsítése a KFI keretrendszer gyakorlati alkalmazásának megkönnyítése, valamint a vállalkozások és a hatóságok esetleges túlzott adminisztratív terheinek enyhítése érdekében. Így például az új szabályok egyszerűsített mechanizmust vezetnek be az állami támogatási szabályok alapján támogatható kutatási és fejlesztési projektek közvetett költségeinek meghatározására.

  •      Biztosítékok megfogalmazása abból a célból, hogy a támogatás a szükséges mértékre korlátozódjon, és ne vezessen a verseny indokolatlan torzulásához.

Fontos megjegyezni, hogy a KFI keretszabály rendelkezéseit az általános csoportmentességi rendelet egészíti ki, amely olyan előzetes összeegyeztethetőségi feltételeket határoz meg, amelyek alapján a tagállamok a Bizottságnak történő előzetes bejelentés nélkül is alkalmazhatnak állami támogatási intézkedéseket.