The special edition contains translations of 4 articles from the 2022/2023 issues.

The Special English Edition of the State Aid Law Journal has been published and is also available in the related material (kapcsolódó anyagok).

The English edition contains translations of 4 articles selected from issues 31-39 of the State Aid Law Journal.

The 2022/2023 issues are edited by Andersen Tax Consultancy Ltd. and the State Aid Monitoring Office, with funding from the Public Services and Public Administration Development Operational Programme.

In the Special English Edition, you can read about 1) State aid rules for Important Projects of Common European Interest, 2) Article 346 TFEU, 3) notification of aid for large investment projects and 4) the State aid aspects of the global minimum tax.

The 2022 and 2023 issues of State Aid Law Journal can be read here (in Hungarian).

***

Megjelent az Állami Támogatások Joga periodika (ÁTJ) első angol nyelvű száma, amely a kapcsolódó anyagok között is elérhető.

Az angol nyelvű kiadvány az Állami Támogatások Joga 31-39. számokból kiválasztott 4 cikk fordítását tartalmazza.

A 2022/2023-as évfolyam számai az Andersen Adótanácsadó Zrt. és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda szerkesztésében, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program finanszírozásával jelennek meg.

Az angol nyelvű számban a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekkel kapcsolatos állami támogatási szabályokról, az EUMSZ 346. cikkéről, nagyberuházások támogatásának bizottsági engedélyezéséről, és a globális minimumadóról állami támogatási vonatkozásairól olvashatnak az érdeklődők.

A 2022-es és 2023-as számok itt érhetők el.