A módosítások következtében még több formában nyújtható támogatás a koronavírus-járvány miatt problémákkal küszködő vállalatok számára

Az Európai Bizottság 2020. április 11-i határozata értelmében a korábban jóváhagyott német „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020” program keretében már kölcsön, kezesség és tőke formájában nyújtott támogatások is elérhetők lesznek. Új elem, hogy a program alapján legfeljebb 800 ezer eurós kölcsönök teljes összegét lefedő kezességek is nyújthatók. A kölcsönök közvetlenül, illetve pénzügyi intézmények révén is nyújthatók.

A kamattámogatásokat biztosító „Bundesregelung Darlehen 2020” program annak érdekében került módosításra, hogy lehetővé tegye a kedvező kamatozású hitelek nyújtását a támogatást nyújtó hatóság, valamint magánbankok konzorciumán keresztül, vagy közvetett módon kockázatbiztosítás útján.

A Bizottság megállapította, hogy a tervezett intézkedés összhangban van a módosított átmeneti keretszabályban foglaltakkal, tehát az intézkedés összeegyeztethető a belső piaccal az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján. 

A módosított program előzményei itt érhetők el, a Bizottság sajtóközleménye pedig itt olvasható.