A Bizottság az átmeneti keretszabály 3.6. és 3.7. pontjában meghatározott feltételek szerint hagyta jóvá a támogatási programot

Az Európai Bizottság jóváhagyta Luxemburg 30 millió euró keretösszegű támogatási programját a koronavírussal kapcsolatos kutatás és fejlesztés (K+F), valamint a koronavírus járvány szempontjából releváns termékek előállításához nyújtott beruházások támogatására.

A program minden ágazatban, valamint kis-, közép- és nagyvállalkozások számára egyaránt elérhető. A támogatást közvetlen támogatások formájában nyújtják, hogy elősegítsék és felgyorsítsák a koronavírushoz közvetlenül kapcsolódó termékek fejlesztését és előállítását. Ilyen termékeknek tekinthetők a gyógyszerek (beleértve az oltásokat), valamint a kórházi és az orvosi felszerelések (pl. lélegeztetőgépek, védőruházat, diagnosztikai eszközök).

·     A program K + F része az alapkutatást, az ipari kutatást és a kísérleti fejlesztési projekteket foglalja magában.

·       A program beruházási része fedezi azoknak a támogatható költségeknek a 80% -át, amelyeket a vállalatoknak viselniük kell a termelési kapacitások létrehozása érdekében a koronavírus szempontjából releváns termékek előállításához.

A Bizottság megállapította, hogy a luxemburgi program összhangban áll az ideiglenes keretszabályban meghatározott feltételekkel. Az együttműködés ösztönzése érdekében a vállalatok bónuszban részesülhetnek, ha egynél több tagállam támogatja a kutatási projektet, vagy ha azt kutatási szervezetekkel vagy más vállalkozásokkal folytatott, határokon átnyúló együttműködés keretében hajtják végre. A gyors fellépés elősegítése érdekében a vállalatok akkor is igénybe vehetnek bónuszt, ha beruházást a támogatás odaítélésétől számított két hónapon belül befejezik.

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.