A közlemény célja a válságkezelés mellett a zöld átállás felgyorsítása.

Az Európai Bizottság 2023. március 9-én sajtóközleményben jelentette be, hogy elfogadta az ideiglenes válság- és átállási keretet (Temporary Crisis and Transition Framework, TCTF). A TCTF a korábban hatályos válságkeret (TCF) helyébe lép. A TCTF párhuzamosan került elfogadásra az általános csoportmentességi rendelet módosításával, amelyet szintén március 9-én fogadott el a Bizottság. A TCTF célja az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó ipari tervvel összhangban nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való áttérés szempontjából kulcsfontosságú ágazatokban a támogatási intézkedések előmozdítása.

A TCTF új rendelkezései az alábbi célokat szolgálják.

A megújuló energiaforrások bevezetésének további megkönnyítése és az ipar szén-dioxid-mentessé tétele az alábbiak lehetőségének beépítésével:

  • valamennyi megújuló energiaforrás kiépítésének támogatása; 

  • a kevésbé kiforrott technológiák, például a megújuló hidrogén, támogatás nyújtása versenypályázat nélkül, feltéve, hogy bizonyos biztosítékok biztosítják az állami támogatás arányosságát; és

  • a kibocsátások jelentős csökkentéséhez vezető beruházások ösztönzése magasabb támogatási felső határok és egyszerűsített támogatási számítások bevezetésével (a támogatást például egyszerűen a beruházási költségek arányában határoznák meg).

A zöld átálláshoz szükséges stratégiai berendezések gyártásába történő beruházások támogatása a nettó nulla kibocsátású gazdaságra való átállás felgyorsítása és a jelenlegi energiaválság leküzdése érdekében:

  • A Bizottság különösen a zöld átmenet szempontjából stratégiai fontosságú ágazatokban a termelői beruházási hiányosságok megszüntetését javasolja. Mindez az amerikai inflációcsökkentő törvény ellensúlyozására kerül bevezetésre, hogy az ezekben az ágazatokban az új befektetések ne Európán kívüli harmadik országokba menjenek.

  • Ezek a beruházások lehetnek: akkumulátorok, szolárpanelek, szélturbinák, hőszivattyúk, elektrolizátorok, valamint szén-dioxid-leválasztást és tárolást szolgáló berendezések gyártása; vagy ezen berendezések gyártásához tervezett és elsődlegesen közvetlen inputként használt kulcsfontosságú alkatrészek gyártása; vagy az előbbiekhez szükséges kritikus fontosságú nyersanyagok előállítása vagy visszanyerése.

  • Bizottság által jóváhagyott támogatási program alapján tagállami hatáskörben nyújtható támogatás maximális összege és intenzitása az adott régió fejlettségétől függ (150/200/350 millió euró és 15/20/35% intenzitás – a magasabb támogatási összegek és intenzitások a kevésbé fejlett régiókban érhetőek el).

  • Az olyan projektek esetében, amelyekhez a fent leírt mértékű támogatás nem elegendő, és harmadik országbeli támogatási ajánlat is rendelkezésre áll, a támogatás növelhető (max. a beruházás 100%-ig) a harmadik országban rendelkezésre álló támogatás mértékéig egyedi bejelentést, alapos vizsgálatot és bizottsági jóváhagyást követően. A támogatásnak hozzá kell járulnia, hogy a beruházás az EU egy hátrányos helyzetű régiójában valósuljon meg (ahol az egy főre jutó GDP az uniós átlag 75%-a alatt van), vagy amelyek legalább három tagállam együttműködésével.

A TCTF elérhető az Unió valamennyi hivatalos nyelvén a Bizottság honlapján.