A Bizottság jóváhagyta az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával és az átmeneti keretszabályban meghatározott feltételekkel összhangban megvalósítandó intézkedést

Dánia az átmeneti keretszabály alapján kölcsön formájában nyújtott állami támogatási intézkedést jelentett be a Bizottságnak. A kölcsön célja az Utazási Garanciaalap likviditásának biztosítása, amely a befizetett utazások törlése esetén nyújt visszatérítést utasok részére. Az intézkedés elsősorban a koronavírus-járvány teremtette kivételes körülmények és a dán kormány által bevezetett utazási korlátozások miatt törölt utazásokra vonatkozik.  

A kölcsön célja 1. annak biztosítása, hogy elegendő likviditás legyen elérhető az utazásszervezők számára a szervezett utak piacán okozott károk ellensúlyozására, 2. a gazdasági tevékenység folyamatosságának megőrzése a koronavírus kitörése alatt és után, és 3. az érintett visszatérítések lehető leggyorsabb rendezése. Az intézkedés teljes költségvetése 1,5 milliárd dán korona (kb. 200 millió euró).

A Bizottság megállapította, hogy a dán intézkedés összhangban áll az átmeneti keretszabályban megállapított feltételekkel, különösen azért, mert a hitel összegét az alap belátható jövőbeni likviditási szükségleteihez mérten állapították meg. A kölcsönszerződést ez év végéig írják alá, a hitel futamideje 6 év. Ezen kívül Dánia gondoskodni fog arról, hogy az Alapnak nyújtott kölcsönt teljes egészében a koronavírus-járvány miatt törölt utazási szerződések visszatérítésére fordítsák.

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.