A Bizottság az átmeneti keretszabály alapján hagyta jóvá az intézkedést

Az Európai Bizottság 2020. május 5-én jóváhagyta Csehország exportáló nagyvállalatokat támogató garanciaprogramját. Az 5,2 milliárd euró keretösszegű program célja, hogy megkönnyítse a hitelfelvételt a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett vállalkozások számára. A támogatás állami kezességvállalás formájában azon nagyvállalatok számára elérhető, melyek éves árbevételük legalább 20%-a exporttevékenységből származik.

A támogatás nem minősül exporttal kapcsolatos tevékenységre irányuló támogatásnak, ugyanis az nem kapcsolódik a konkrét exportszerződésekhez, hanem a kedvezményezettek általános tevékenységét támogatják azáltal, hogy megkönnyítik számukra a forgótőke- és beruházási hitelekhez való hozzáférést.

A Bizottság a programot az EUMSZ 107. cikk (3) b) pontja alapján, az átmeneti keretszabályban meghatározott feltételek szerint hagyta jóvá.

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.