A Ryanair négy válságintézkedésről hozott bizottsági határozat megsemmisítését kérte

2021. május 19-i és június 9-i sajtóközleményeiben az Európai Unió Törvényszéke a Ryanair által kifogásolt, a Covid19-világjárvány által okozott utazási korlátozások nyomán a járatok törléséből vagy átütemezéséből eredő károk kompenzálásra bevezetett holland, német, portugál és spanyol állami támogatási intézkedések közül a spanyol kivételével mindegyiket jogszerűtlennek minősítette, és megsemmisítette az azokat jóváhagyó bizottsági határozatokat.

Tekintettel ugyanakkor a Covid19-világjárvány teremtette gazdasági és társadalmi környezetre, a megsemmisítés hatályát a Törvényszék mindegyik esetben felfüggesztette a Bizottság új határozatának elfogadásáig.

1. 2020 áprilisában a Németországi Szövetségi Köztársaság a Condor Flugdienst GmbH légitársaság javára szóló támogatási intézkedéseket jelentett be a Bizottságnak; összesen 550 millió euró összegű államilag garantált, kamattámogatott kölcsön formájában kívánt támogatást nyújtani a vállalkozásnak. Az intézkedéseket a Bizottság az EUMSZ 107. cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján minősítette összeegyeztethetőnek a belső piaccal. A Condor által elszenvedett kár összegének megállapításához a Bizottság először kiszámította a 2020 márciusa és decembere közötti időszakra vonatkozó, az utazási korlátozások bejelentése előtt és után készített, adózás előtti nyereségre vonatkozó előrejelzések közötti különbséget. E különbség összegéhez hozzáadódtak a Condor fizetésképtelenségi időszakának meghosszabbításával kapcsolatos költségek, miután a Condor eladása az érdeklődő befektetőnek meghiúsult (2019 szeptemberében fizetésképtelenségi eljárás megindítását kellett kérnie a légitársaságnak, amelyet a Condornak egy érdeklődő befektető részére történő eladását követően be kellett volna fejezni, de a befektető visszavonta a vételi ajánlatát).

A Törvényszék megállapította, hogy a megtámadott határozatban nem bizonyították, hogy a Condor eladása kudarcának az említett járatok törlése és átütemezése lett volna az oka; így az ítélet értelmében a megtámadott határozat indokolása elégtelen a fizetésképtelenségi időszak meghosszabbítása és a Condor járatainak a Covid19-világjárvány miatt elrendelt utazási korlátozásokkal összefüggő törlése és átütemezése miatt felmerült költségek közötti közvetlen okozati összefüggés tekintetében. Erre figyelemmel a Törvényszék megsemmisítette a megtámadott határozatot.

2. 2020 júniusában Hollandia a KLM légitársaság (az Air France-KLM holding társaság leányvállalata) javára 3,4 milliárd eurós, állami kezességvállalás és hitel formájában nyújtandó támogatási intézkedést jelentett be a Bizottságnak, hogy átmeneti likviditást biztosítson a KLM számára a COVID-19 járvány hatásainak kezeléséhez. Az intézkedéseket a Bizottság az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének b) pontja alapján minősítette összeegyeztethetőnek a belső piaccal.

Tekintettel arra, hogy 2020 májusában a Bizottság az Air France javára (az Air France-KLM holding társaság másik leányvállalata) már jóváhagyott egy 7 milliárd euró összegű állami támogatási intézkedést hasonló célra, ítéletében a Törvényszék megállapította, hogy a Bizottság nem teljesítette maradéktalanul az indokolási kötelezettségét azzal, hogy nem vizsgálta a határozat, hogy ugyanannak a cégcsoportnak egy másik leányvállalata már részesült hasonló állami támogatásban.

3. 2020 júniusában Portugália a Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA (TAP SGPS, a TAP csoport anyavállalata és a TAP Air Portugal egyedüli tulajdonosa) javára 1,2 milliárd eurós, kölcsön formájában nyújtandó támogatást jelentett be a Bizottságnak. A kölcsönszerződés hitelezője a portugál állam, a hitelfelvevő a TAP Air Portugal, a kezes pedig a TAP SPGS volt. Ezen intézkedéssel Portugália hat hónapig, 2020 júliusa és 2020 decembere között kívánta biztosítani kedvezményezett TAP Air Portugal működését. Az intézkedést a Bizottság az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja és a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló iránymutatás alapján hagyta jóvá megmentési támogatásként.

Az iránymutatás 22. pontja három kumulatív feltételt határoz meg, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy egy vállalkozáscsoportba tartozó társaságnak nyújtott megmentési támogatást az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján a belső piaccal összeegyeztethetőnek lehessen minősíteni. Ezzel összefüggésben a Törvényszék leszögezte az ítéletben, hogy a megtámadott határozatban a Bizottság nem vizsgálta és nem határozta meg, hogy a kedvezményezett az iránymutatás 22. pontja értelmében része-e egy nagyobb vállalatcsoportnak. Továbbá a Törvényszék álláspontja szerint a Bizottság semmilyen módon nem támasztotta alá egyrészt, hogy a vállalkozás nehézségei nem a költségeknek a csoporton belüli önkényes felosztására vezethetők vissza, másrészt pedig azt sem vizsgálta kielégítően, hogy a nehézségek túl súlyosak-e ahhoz, hogy csoportszinten megoldhatóak legyenek. Következésképpen a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a Bizottság elmulasztotta a megtámadott határozatot kellő mértékű jogi indoklással alátámasztani, és így az indokolás hiányosságai a határozat megsemmisítését teszik szükségessé.

4. 2020 júliusában Spanyolország egy feltőkésítési alap létrehozására irányuló támogatási programot jelentett be 10 milliárd euró értékben a Bizottságnak, amely olyan stratégiai spanyol vállalkozásokat hivatott segíteni, amelyek átmeneti nehézségeket tapasztalnak a Covid-19 járvány következményei miatt. Az intézkedést a Bizottság az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének b) pontja alapján minősítette összeegyeztethetőnek a belső piaccal.

A Törvényszék a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvére figyelemmel vizsgálta a Bizottság határozatát, valamint az EUMSZ 18. cikk (1) bekezdésének fényében, amely megtiltja az állampolgárság alapján történő megkülönböztetést a Szerződések alkalmazási körében. A Törvényszék úgy ítélte meg, hogy az intézkedés korlátozása a spanyol gazdaság szempontjából rendszerszintű vagy stratégiai jelentőségű nem pénzügyi vállalkozásokra, amelyek Spanyolországban telepedtek le, és amelyek fő üzleti tevékenységének helye az ország területén található, megfelelő, arányos és szükséges a spanyol gazdaság súlyos zavarainak orvoslására irányuló célkitűzés eléréséhez. Így a Törvényszék megalapozatlannak találta a Ryanair azon érvét, hogy a támogatási program hatálya alá tartozó feltőkésítési intézkedés megakadályozná a Ryanairt abban, hogy Spanyolországban letelepedjen, vagy hogy ott szolgáltatásokat nyújtson.

A keresetek és az ítéletek az alábbi hivatkozások alatt érhetők el:

T-643/20. sz. Ryanair DAC kontra Bizottság (Hollandia)

T-665/20. sz. Ryanair DAC kontra Bizottság (Németország)

T-465/20. sz. Ryanair DAC kontra Bizottság (Portugália)

T-628/20. sz. Ryanair DAC kontra Bizottság (Spanyolország)