A programok jóváhagyásának jogalapja az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének d) pontja.

Az Európai Bizottság jóváhagyott egy német, és vizsgált egy belga támogatási programot, amelyeknek célja videojátékok készítésének támogatása.

A német program célja a magas színvonalú kulturális vagy pedagógiai célú digitális játékok, interaktív médiaprojektek fejlesztésének és gyártásának támogatása, illetve az európai audiovizuális ágazat megerősítése. A program 2028. december 31-ig hatályos, becsült költségvetése 14 millió euró. A támogatást kamatmentes hitel formájában nyújtják, a visszafizetésre pedig a játékokból származó bevételek feléből kerül sor, 5 éves futamidővel.

A belga program a Bizottság által még 2003-ban jóváhagyott, az audiovizuális produkciókat érintő adókedvezmény kiterjesztése. Ennek célja a videojátékok gyártásával foglalkozó vállalkozások beruházásainak támogatása és ösztönzése. A kiterjesztett program alapján 2025. december 31-ig vehető igénybe támogatás a belga hatóságok terve szerint. Becsült költségvetése 36 millió euró.

A Bizottság mindkét program esetében megállapította, hogy a bejelentett intézkedések az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülnek.

A 2013. évi filmművészeti közlemény 24. pontja kimondja, hogy a játékokat támogató intézkedéseket eseti alapon kell kezelni, mindazonáltal a Bizottság leszögezte, hogy a videojátékok támogatásának értékelésére analógia útján, az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének d) pontja alapján, a Bizottság ágazati gyakorlatával összhangban kerül sor.

Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének d) pontja szerint a kultúra és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket és a versenyt az Unióban a közös érdekkel ellentétes mértékben. A Bizottság nem dolgozott ki iránymutatást e rendelkezésnek a videojátékokhoz nyújtott támogatásokra való alkalmazására.

A Bizottság – utalva egy videojátékok adójóváírásáról szóló határozatára is, – megállapította, hogy egyes videojátékok kulturális terméknek minősülhetnek, és mivel a bejelentett intézkedések kulturális kritériumokat dolgoztak ki a támogatható játékokra vonatkozóan, azok támogatják a kulturális projekteket és az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének d) pontjával összhangban teljesítik a kultúra előmozdításának célját, így összeegyeztethetőek a belső piaccal. Erre tekintettel és arra, hogy a német program kedvezményezettjeinek nem kell a nemzeti jog alapján létrehozott vállalkozásnak lenniük, nem előírás a német állampolgárság, a Bizottság a német programot jóváhagyta.

A belga program esetében azonban a Bizottságnak kétségei voltak a támogatás uniós állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségét illetően, ezért az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti hivatalos vizsgálati eljárást indított. A német programhoz hasonlóan ezen intézkedés tekintetében is vizsgálta azt, hogy a támogathatósági feltételek és az odaítélési kritériumok tartalmaznak-e az EUMSZ állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseivel ellentétes záradékot. Ezzel kapcsolatban – a Bizottság álláspontja szerint – a támogatás területi feltételekhez kötése (a beruházás összegét és így a támogatás összegét a területi kiadások százalékában határozzák meg) ellentétes lehet különösen az áruk szabad mozgását és a szolgáltatásnyújtás szabadságát biztosító szerződéses elvekkel (EUMSZ 34. és 56. cikk), ezért kerül sor az alaposabb vizsgálatra.