A keretszabály alapján elérhető támogatási kategóriákkal az orosz-ukrán helyzet gazdasági hatásait enyhíthetik a tagállamok

Az Európai Bizottság 2022. március 23-án elfogadott egy új állami támogatási közleményt (Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support he economy following the aggression against Ukraine by Russia).

A közleménnyel a Bizottság az orosz katonai agressziónak és az arra tett uniós válaszlépéseknek (személyi szankciók, pénzügyi piaci intézkedések, az orosz illetőségű repülők kizárása az európai légtérből, kereskedelmi korlátozások stb.) az európai gazdaságot érintő következményei enyhítésére alkalmazható állami támogatási intézkedéseket kíván lehetővé tenni a tagállamok számára.

A közlemény itt érhető el az Unió valamennyi hivatalos nyelvén.

A közlemény alapján nem nyújtható támogatás a szankciók hatálya alatt álló jogalanyoknak, a szankciók sújtotta személyek irányítása alatti vállalkozásoknak, illetve az uniós szankciók sújtotta ágazatokban aktív vállalkozásoknak, ha a támogatással a szankciók célja meghiúsulna.

A közlemény az alábbi támogatási kategóriákat tartalmazza:

1. A koronavírus-járvány kapcsán elfogadott, 2022. június 30-án lejáró átmeneti közlemény 3.1. szakaszához hasonló eszköz, mely alapján összesen 400 ezer euró (mezőgazdasági és halászati tevékenységhez összesen maximum 35 ezer euró) támogatás ítélhető oda vállalkozásonként rugalmas formában (vissza nem térítendő támogatás, visszatérítendő támogatás, hitel, kezesség, tőke, adóintézkedés) 2022. december 31-ig az orosz agresszióval érintett vállalkozásoknak. A támogatást támogatási program alapján lehet nyújtani. A visszatérítendő támogatások 2023. június 30-ig visszatérítendővé alakíthatók.

2. A közlemény lehetővé teszi kedvezményes (de a futamidő alatt fokozatosan növekvő) díjú, főszabály szerint maximum 90%-os mértékű és legfeljebb 6 évre szóló állami kezességvállalás nyújtását likviditási célú hitelekhez (a koronavírus-járvány kapcsán elfogadott, 2022. június 30-án lejáró átmeneti közlemény 3.2. szakasza szerinti intézkedés mintájára). A hitelösszeg nem haladhatja meg a vállalkozásnak az elmúlt három év pénzügyi adatai alapján számított átlagos éves árbevételének 15%-át, a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap energiaköltségének 50%-át, vagy bizonyos, a válság miatt különösen érintett (pl. az orosz vagy az ukrán piacnak különösen kitett) vállalkozások esetén a vállalkozás rövid távú likviditási szükségletét. A kezességvállalás 2022. december 31-ig adható. A közlemény nem engedélyezi ezen támogatási kategória és a koronavírus járvány kapcsán bevezetett átmeneti közlemény hasonló támogatási kategóriájának együttes alkalmazását ugyanannak a hitelnek a biztosítására.

3. A közlemény külön támogatási kategória alapján engedélyezné a tagállamoknak kedvezményes likviditási hitelek nyújtását is az 1. pontban ismertetett maximális hitelösszegben, kedvezményes, de fokozatosan növekvő kamatozás mellett, főszabály szerint maximum hat éves futamidőre. A kamatmérték a 2022. február 1-jei referencia-alapkamat és egy felár összege; a felárat a futamidő határozza meg, és az főszabály szerinti nő a futamidő alatt. A hitelszerződést 2022. december 31-ig meg kell kötni. A hitelhez nem vehető igényben az 1. pont szerinti kezesség.

4. A közlemény negyedik támogatási kategóriája a gáz- és áramárak extrém növekedésére tekintettel lehetővé teszi a tagállamok számára működési támogatás nyújtását. Az intézkedés formája vissza nem térítendő támogatás, hitel, kezesség, adóintézkedés és tőke is lehet. A támogatást 2022. december 31-ig oda kell ítélni, és a visszafizetendő támogatások vissza nem térítendővé alakíthatók 2023. június 30-ig.

A támogatási kategóriának három alkategóriája van a közleményben:

  • Az elszámolható költség a 2021-es (referenciaidőszak) energiahordozó-árak és a 2022. február 1. és 2022. december 31. közötti (támogatható időszak) fogyasztás árának különbözete akkor, ha a támogatható időszak átlagára 100%-kal meghaladja a referenciaidőszak árszintjét. A támogatás összege nem haladhatja meg a 2 millió eurót, és maximum az elszámolható költségek (a referenciaárhoz képest 100%-ot meghaladó áremelkedés) 30%-át fedezheti. A tagállamok kötelesek visszakövetelési mechanizmust alkalmazni arra az esetre, ha a támogatást előzetes becslések alapján ítélték oda, de utólag kevesebb támogatásra lett volna jogosult a kedvezményezett. Az 1. támogatási kategóriával ez a kategória halmozható, de maximum 2 millió euróig.
  • Az ún. energiaintenzív ágazatokban az elszámolható költségek (a 100% feletti áremelkedés) 50%-áig is nyújtható támogatás, ha a vállalkozásnál működési veszteség keletkezik az orosz agressziót követő időszakban, és a működési veszteség legalább felerészt a megemelkedett energiaárak eredménye. A támogatás további feltétele, hogy az nem haladhatja meg a működési veszteség 80%-át. Az előző bekezdéstől eltérően az energiaintenzív vállalkozások esetén a támogatás maximális összege 25 millió euró. Energiaintenzív vállalkozásnak minősül az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv 17. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az a vállalkozás, amelynél vagy az energiatermék és a villamos energia beszerzési értéke eléri legalább a termelési érték 3,0%-át, vagy a fizetendő nemzeti energiaadó eléri legalább a hozzáadott érték 0,5%-át.
  • A közlemény mellékletében felsorolt tevékenységek esetén az intenzitás 70%, a maximális támogatási összeg pedig 50 millió euró lehet (de legfeljebb a működési veszteség 80%-a), mivel ezeket a tevékenységeket a Bizottság értékelése szerint különösen hátrányosan érinti az energiahordozók árnövekedése.

A közlemény alapján nyújtható támogatások feltételéül szabhatja a tagállam különböző fogyasztás-, kibocsátás-csökkentési, energiahatékonysági és más környezetvédelmi feltételek, intézkedések vállalását (az intézkedés bevezetése nem kötelező, nem összeegyeztethetőségi feltétel).

A támogatási kategóriák alkalmazásához – a koronavírus járvány kapcsán bevezetett átmeneti közlemény szabályaihoz hasonlóan – minden esetben az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A közlemény alapján 2022. december 31-ig lehet majd támogatást nyújtani, de a Bizottság fenntartja a jogot a közlemény módosítására, meghosszabbítására is a gazdasági helyzet függvényében.

A 100 ezer euró (mezőgazdasági, halászati ágazat esetén a 10 ezer euró) feletti támogatásokat az odaítéléstől számított 1 éven belül közzé kell tenni a Bizottság közzétételi adatbázisában (Transparency Award Module), és a támogatások éves jelentéstételi kötelezettség alá tartoznak.