A felülvizsgált iránymutatás előreláthatólag 2023 elején lép hatályba.

Az Európai Bizottság 2022. december 12-én sajtóközleményben jelentette be, hogy elfogadta az új széles sávú hálózatokhoz nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatást.

Az iránymutatás tartalmazza azt a szempontrendszert, amely alapján a Bizottság vizsgálja a tagállamok által bejelentett, a széles sávú hálózatok uniós kiépítését és elterjedését célzó állami támogatási intézkedéseket. Az új szabályok hozzájárulnak az Unió azon célkitűzéséhez, hogy a jelen évtized végére minden uniós polgár számára elérhetővé váljon az 5G lefedettség, valamint jelentős lépésnek számítanak a digitális átállás felé.

A hálózati összekapcsoltság a digitális átalakulás alapvető eleme. Stratégiai jelentőséggel bír az uniós gazdaság valamennyi ágazatában a növekedés és az innováció, valamint a társadalmi és területi kohézió szempontjából.

A versenypolitika és különösen az állami támogatási szabályok fontos szerepet játszanak a digitális stratégia célkitűzéseinek teljesítésében és az összekapcsoltságra vonatkozó összehangolt beruházási stratégia kidolgozásában. A széles sáv kiépítése terén ezért az állami támogatás ellenőrzésével azt kell biztosítani, hogy az állami beavatkozás magasabb fokú széles sávú lefedettséget és használatot eredményezzen, mint ahogy arra a támogatás nélkül sor kerülne, egyúttal pedig megvalósulhasson a jobb minőségű és megfizethetőbb szolgáltatások elterjedése, valamint a versenyt ösztönző beruházások támogatása.

A felülvizsgált iránymutatás fő újdonságai a következők:

  • Az állami beavatkozás indokoltsága tükrözik a legújabb piaci és technológiai fejleményeket. A tagállamok olyan területeken ruházhatnak be, ahol a piac nem biztosít és valószínűleg nem is fog biztosítani a végfelhasználók számára legalább 1 Gbps letöltési sebességet és legalább 150 Mbps feltöltési sebességet. Minden állami beruházásnak minimum meg kell háromszoroznia a rendelkezésre álló letöltési sebességet.

  • Új értékelési feltételek bevezetése a mobil (többek között az 5G) hálózatok kiépítésének támogathatóságára vonatkozóan. Az új iránymutatás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy támogassák a mobilhálózatokat ott, ahol a beruházást egyébként magánszolgáltatók nem hajtották volna végre.

  • A jelenleg hatályos iránymutatásnál részletesebben kifejtett szabályrendszer, fogalommagyarázattal kibővítve.

  • Szociális alapon, illetve konnektivítási utalványok formájában nyújtott támogatások belső piaccal való összeegyeztethetőségének kritériumai.

  • A támogatásnak a versenyre és a kereskedelemre gyakorolt pozitív, illetve negatív hatásainak összevetéséhez használt kritériumok aktualizálása. Az értékelés figyelembe veszi a különböző lehetséges hatásokat, például az EU digitális és zöld átállásra vonatkozó célkitűzéseihez való hozzájárulást.

Az új iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételt követő napon lép hatályba, amire várhatóan 2023 januárjában kerül sor.

A Bizottság összefoglalója az új iránymutatáshoz kapcsolódó főbb kérdésekről itt érhető el.