A Bizottság érdekelti panasz nyomán hozott határozatot.

Az Európai Bizottság 2022. augusztus 10-én közzétett sajtóközleményében bejelentette, hogy az ipari parkokat üzemeltető ETVA Industrial Areas SA társasággal kapcsolatos bizonyos állami intézkedések nem minősülnek állami támogatásnak az európai uniós versenyjogi szabályok értelmében. A Bizottság határozata a bizalmas információk törlését követően itt lesz majd elérhető.

Az ETVA VIPE görögországi ipari parkokat kezelő magáncég, a korábban ezen ipari parkok fejlesztésével és kezelésével megbízott Görög Iparfejlesztési Bank (Hellenic Industrial Development Bank) jogutódja. A Bizottsághoz 2019-ben érkezett panasz az ETVA VIPE által kezelt ipari parkok területén működő vállalatokkal kapcsolatban, megkérdőjelezve a görög hatóságok egyes határozatainak összeegyeztethetőségét az állami támogatási szabályokkal. Az említett görög hatósági határozatok lehetővé tették bizonyos működési feltételek (pl. díjak felszámításának) alkalmazását azokban az ipari parkokban, amelyekben a panaszosok letelepedtek. A panaszosok álláspontja szerint az így engedélyezett feltételek csak az ETVA VIPE-t részesítik előnyben. A másik sérelmezett intézkedés az volt, hogy a görög hatóságok elutasították bizonyos cégek kérelmét, hogy az egyik ipari parkban található épülettömb kezelését átvehessék az ETVA VIPE-től.

A Bizottság a görög intézkedéseket az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése alapján értékelte, és az alábbiakat állapította meg:

  •  az, hogy az ETVA VIPE az általa kezelt ipari parkokat használó társaságoktól (i) kezelési díjat és (ii) tartalékalap létrehozásáért díjat számíthat fel, nem minősül állami támogatásnak (mivel nem tartalmaz állami forrást);
  • az a lehetőség, hogy az ETVA VIPE szankciókat szabjon ki (pl. a vízellátáshoz való hozzáférés elzárása) az általa kezelt ipari parkokban székhellyel rendelkező, az ETVA VIPE-vel szemben fennálló pénzügyi kötelezettségeiket nem teljesítő társaságokkal szemben szintén nem minősül állami támogatásnak (állami forrás híján);
  • az ETVA VIPE azon joga sem minősül állami támogatásnak, hogy (i) az általa kezelt ipari parkokban székhellyel rendelkező társaságokat a tényleges fogyasztásukon túli közös kiadások megtérítésére kötelezze, és (ii) a kezelési díját a közös kiadások százalékában számítsa ki (mivel ez nem eredményez gazdasági előnyt);
  • végezetül az sem állami támogatás, hogy a görög hatóságok elutasították egyes vállalatok azon kérelmét, hogy átvegyék az ETVA VIPE által kezelt ipari parkok egyikében található épülettömb kezelését (mivel ez sem érint állami forrást).