A 38 millió euró összértékű intézkedés célja a kulturális eseményeknek a koronavírus-járvány miatti lemondásából vagy elhalasztásából eredő károk helyreállítása

Az Európai Bizottság 2020. április 22-i határozatával elfogadott egy Svédország által bejelentett, a koronavírus-járványra tekintettel bevezetendő állami támogatási intézkedést. A megközelítőleg 38 millió eurós (420 millió svéd korona) költségvetésű program alapján a kulturális eseményeknek a a koronavírus kitörése miatti lemondásából vagy elhalasztásából eredő károk kompenzálhatóak. Az intézkedés alapján Svédország a kulturális rendezvények szervezésével foglalkozó piaci szereplőknek nyújthat segítséget vissza nem térítendő támogatások formájában, azzal, hogy a támogatás az 1 millió svéd koronát meg nem haladó bevételkiesés és az esetlegesen felmerülő többletköltségek maximum 75%-át, 1 millió svéd koronát meghaladó veszteség felett pedig 50%-át fedezheti. A támogatás kedvezményezettenként legfeljebb 10 millió svéd korona összegben nyújtható a 2020. március 12. és 2020. május 31. között tervezett, de lemondásra vagy elhalasztásra került rendezvényekkel kapcsolatban.
 
A támogatási programot a Bizottság az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 107. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján hagyta jóvá, amely lehetővé teszi „a természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatást”. A Bizottság sajtóközleményében hangsúlyozta, hogy a koronavírus okozta helyzet ilyen „rendkívüli eseménynek” tekinthető, mivel nem volt előre látható, és kétségkívül jelentős gazdasági hatása van. A Bizottság azt is megállapította, hogy mivel csak a ténylegesen felmerült károkat téríti meg a svéd állam, az intézkedés arányos, és nem torzítja szükségtelen mértékben a belső piaci versenyt.
 
A Bizottság angol nyelvű sajtóközleménye itt érhető el.