A támogatási program jogalapja az ideiglenes válság- és átállási keret.

Az Európai Bizottság 2023. május 11-én sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyta az első állami támogatási intézkedést a – 2023. március 9-én elfogadott – ideiglenes válság- és átállási keret 2.8 szakaszának (a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű ágazatokban történő gyorsított beruházásokhoz nyújtott támogatás) hatálya alatt.

A 837 millió eurós költségvetésű támogatási programot Spanyolország jelentette be. A program célja az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó ipari tervvel összhangban az akkumulátorgyártás elősegítése.

A támogatást Spanyolország részben a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF) finanszírozza; formája lehet vissza nem térítendő támogatás, kedvezményes kamatozású hitel, vagy ezek kombinációja (kedvezményezett támogatási kérelmében foglaltaknak megfelelően).

Az intézkedés az akkumulátorokat, azoknak alapvető alkotóelemeit, vagy az előbbiekhez szükséges kritikus fontosságú nyersanyagokat előállító vállalatok számára lesz nyitott. Mivel a Bizottság jóváhagyta a támogatási programot, így a támogatást Spanyolország saját hatáskörben ítélheti meg. Az egy kedvezményezettre jutó maximális támogatási összeg függ az adott beruházás helyszínétől és elszámolható költségeitől. Támogatás a jóváhagyott program alapján legkésőbb 2025. december 31-ig nyújtható.

A jóváhagyó határozat a Bizottság versenypolitikai honlapján elérhető az SA.107094 ügyszámon.