A közlemény alapján 2021 végéig nyújtható lesz támogatás

Az Európai Bizottság ötödik alkalommal módosította az átmeneti közleményt.

A 2021. január 28. napjától hatályos átmeneti közlemény legfontosabb módosított elemei a következők:

1. A vírushelyzettel kapcsolatos bizonytalanságokra és arra figyelemmel, hogy az európai gazdaság 2021-ben várhatóan még nem éri a 2019-es szintet, a Bizottság úgy ítélte meg, hogy az átmeneti közlemény kínálta lehetőségekre 2021 egészében szüksége lehet a tagállamoknak. Így a Bizottság úgy határozott, hogy a közlemény 2021. június 30. helyett egységesen 2021. december 31-én jár le, azaz az idei év végéig lehet támogatást odaítélni a közlemény szerint elfogadott intézkedések keretében. (Eddig a feltőkésítés formájában nyújtott támogatásra vonatkozott más lejárat (2021. szeptember 30.), de a módosítás elfogadása révén ez is 2021 vége lett.)

2. A Bizottság az átmeneti közlemény 3.1. szakasza („korlátozott összegű támogatások”) szerinti támogatási kereteket több mint kétszeresére emelte (800 ezer euróról 1,8 millió euróra, ezen belül pedig 120 ezer euróról 270 ezer euróra halászati, és 100 ezer euróról 225 ezer euróra elsődleges mezőgazdasági termelés esetén).

3. A Bizottság megemelte a közlemény 3.12 szakasza („fedezetlen fix költségek támogatása”) szerinti maximális támogatási összeget is (3 millió euróról 10 millió euró összegre), és lehetővé teszi e támogatási kategória adókedvezmény formájában történő nyújtását.

4. A módosítás az átmeneti közlemény rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra vonatkozó 3.5. szakaszát, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló bizottsági közleményt (STEC) is érinti. A tagállamokkal és érdekeltekkel folytatott konzultációt követően a Bizottság úgy határozott, hogy valamennyi ország (2021. június 30. helyett) 2021. december 31-ig nem piacképes kockázatúnak minősül az átmeneti közlemény és az STEC alkalmazásában.

Egyéb módosítások

1. A közlemény 3.2. szakasza szerinti kezességvállalások faktoringügyletekből eredő átvett követelésekhez is nyújthatók, valamint lehetőség van a 3.2. szakasz szerinti kezességvállalás nyújtása alárendelt kölcsönhöz is (a 3.3. szakasz szerinti kedvező kamatozású kölcsönök eddig is nyújthatók voltak alárendelt kölcsön formájában; az ott alkalmazott feltételek az irányadók most a 3.2. szakasz szerinti kezességekkel biztosított alárendelt kölcsönök esetén is). A 3.2. és 3.3. szakasz szerinti kezességek és kölcsönök kerete, illetve egyéb feltételei nem módosultak.

2. A közlemény a 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti kárkompenzációs jogcímre is tartalmaz értelmező rendelkezést. A közlemény kiegészítése rögzíti, hogy a 107. cikk (2) bekezdés b) pontja az általánosan rossz gazdasági helyzet eredményezte veszteségekre nem alkalmazható, hanem csak akkor, ha a vállalkozás tevékenységét de jure vagy de facto korlátozták az állami járványügyi intézkedések, és csak az állami korlátozások eredményezte károkat fedezheti az állam.

3. A módosítás előtt a mezőgazdasági termékek feldolgozói és forgalmazói számára nyújtott 3.1. szakasz szerinti támogatás egyebek mellett nem volt köthető az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek mennyiségéhez. Ez a kitétel enyhítésre került, a jelenleg hatályos közlemény kivételesen lehetőség ad az elsődleges termelőktől vásárolt termékmennyiség és a támogatás összekapcsolásához, ha a termékeket a termelők egyébként nem élelmiszerként használták volna fel (hanem pl. komposztálásra), vagy nem hozták volna azokat forgalomba.

4. Az átmeneti közlemény engedi a visszatérítendő támogatási formák (pl. visszatérítendő előlegek, garanciák és hitelek) vissza nem térítendő támogatássá alakítását, feltéve ha az átalakítás megfelel a 3.1 szakaszban meghatározott feltételeknek és legkésőbb 2022. december 31-ig megtörténik.

A meghosszabbítás és a keretemelés érvényesítéséhez szükséges a már elfogadott támogatási programok bizottsági jóváhagyása is.