A program az olasz Helyreállítási és Alkalmazkodási Terv része.

Az Európai Bizottság 2022. augusztus 8-án sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyott egy olasz RRF (Recovery and Resilience Facility, helyreállítási és ellenállóképességi eszköz) programot, amely új vagy kimondottan biometán előállításra átalakított üzemek építését és üzemeltetését támogatja. Az intézkedés része Olaszország azon stratégiájának, amelynek célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és a megújuló energiaforrások arányának növelése. Továbbá, a program hozzájárul a RePowerEU terv célkitűzéseihez is, többek között az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentéséhez, illetve a zöld átmenet felgyorsításához.

Az intézkedés 2026. június 30-ig hatályos, részben az RRF-ből finanszírozzák. Olaszország Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervét a Bizottság pozitívan értékelte, és azt a Tanács később jóváhagyta.

A program célja a fenntartható biometán előállatásának támogatása, amelyet a nemzeti gázhálózatba táplálnak be és a szállítási, illetve fűtési ágazatban használnak fel. Ahhoz, hogy a biometán-termelés jogosult legyen a program keretei között támogatásra, meg kell felelnie a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatáról szóló parlamenti és tanácsi irányelvnek, vagyis például a szállítási ágazatban csak fejlett bioüzemanyag támogatható (bizonyos alapanyagokból előállított bioüzemanyagok, amelyek az iránymutatásban vannak meghatározva).

A támogatást az olasz hatóságok két formában nyújtják:

1. Beruházási támogatások összesen 1,7 milliárd euró értékben, az elszámolható költségek maximum 40%-áig.

2. Működési támogatás ösztönző tarifák formájában 2,8 milliárd euró értékben a projektek működési időszakára (15 év). Ugyanakkor magas gázárak esetén életbe lép egy visszakövetelési mechanizmus, és az extraprofitot vissza kell fizetnie a kedvezményezettnek a támogatást nyújtó részére.

A támogatás nyújtására átlátható és megkülönböztetésmentes versenyeztetési eljárással kerül sor.

A Bizottság a 2022. évi éghajlatvédelmi, a környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás és az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja (egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben) alapján vizsgálta az olasz programot.

A Bizottság megállapította, hogy a támogatás tényleges ösztönző hatással bír, a kedvezményezettek állami támogatás nélkül nem fektetnének be fenntartható biometán-termelésbe. Az intézkedésnek korlátozott hatása van az EU-n belüli szabad versenyre és kereskedelemre; ugyanakkor valóban hozzájárul az orosz energiafüggőség csökkentéséhez és az európai zöld megállapodás célkitűzéseihez.