A Bizottság elsődleges célja a szabályok hozzáigazítása a jelenlegi uniós stratégiai prioritásokhoz

Az Európai Bizottság 2022. január 11-én bejelentette, hogy megkezdi a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra vonatkozó uniós állami támogatási szabályok  felülvizsgálatáról szóló nyilvános konzultációt. A Bizottság elsődleges célja, hogy a hatályos szabályokat hozzáigazítsa a jelenlegi uniós stratégiai prioritásokhoz, különösen a közös agrárpolitikához (KAP), a közös halászati politikához (KHP), valamint az európai zöld megállapodáshoz.

A konzultáció a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra alkalmazandó különféle állami támogatási szabályok, nevezetesen

felülvizsgálatára terjed ki.

A felülvizsgálat közvetlenül kapcsolódik a mezőgazdasági és erdészeti ágazatra alkalmazandó meglévő szabályok Bizottság általi értékelésének eredményeihez, melyeket 2021. május 19-én tett közzé a Bizottság egy szolgálati munkadokumentumban. Az értékelés eredményei megerősítették, hogy a vonatkozó állami támogatási szabályok összességében jól működnek, nagyrészt megfelelnek az érintett ágazatok igényeinek, és egyben hozzájárulnak a szélesebb körű, többek között a környezetvédelemmel, valamint a növény-, állat- és általában a közegészségüggyel kapcsolatos uniós szakpolitikai célkitűzések eléréséhez is.

Ugyanakkor az értékelésből az is kiderült, hogy a meglévő szabályokat célzottan felül kell vizsgálni, többek között pontosítani kell egyes fogalmakat, továbbá a meglévő szabályokat még jobban egyszerűsíteni és ésszerűsíteni kell, valamint módosítani kell azokat annak érdekében, hogy jobban figyelembe vegyék a piaci és technológiai fejleményeket és az EU jelenlegi stratégiai prioritásait.

A konzultáció weboldala a mezőgazdasági és erdészeti ágazat, valamint a vidéki térségek tekintetében itt, a halászati ágazat tekintetében pedig itt érhető el.

A tagállamok és más érdekelt felek 2022. március 13-ig nyújthatják be a konzultáció keretében a véleményüket, a felülvizsgált szabályok elfogadására pedig a tervek szerint 2022 végén kerül sor. Amennyiben az esetleges észrevételüket a Támogatásokat Vizsgáló Irodán keresztül – az egységes magyar tagállami álláspont részeként  – továbbítanák a Bizottságnak, kérjük, hogy azt – lehetőleg angol nyelven – a FPwLFeCQzdjqVp4YJMTdHZpQG1lLmdvdi5odQ== címre küldjék legkésőbb 2022. február 28-ig.