2021. június 3-ig van lehetőség az új keretszabály-tervezet észrevételezésére

A hatályos KFI keretrendszer célja a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz (KFI) kapcsolódó tevékenységekhez nyújtott állami finanszírozás állami támogatási elveinek rögzítése. A KFI keretrendszer lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy bizonyos feltételek mellett biztosítsák a szükséges ösztönzőket a vállalatok és a kutatói közösség számára.

A Bizottság által a közelmúltban lefolytatott ún. célravezetőségi vizsgálat (fitness check) nyomán a meglévő szabályok célzott kiigazítása vált szükségessé, figyelemmel a legfrissebb gazdasági és technológiai fejleményekre is. Továbbá a Bizottság az Unió új stratégiai prioritásaival (európai zöld megállapodás, digitális stratégiák) való összhang megteremtése miatt is elengedhetetlennek véli a KFI keretrendszer újraszabályozását.

Ezért a tervezetben a Bizottság javaslatot tesz többek között

  • egyes fogalmak tisztázására,
  • a kis- és középvállalkozások részvételének támogatására az innováció területén és az uniós gazdaság zöld és digitális átalakulásának elősegítésére, és
  • bizonyos szabályok alkalmazásának egyszerűsítésére.

A közlemény javasolt szövegét a Bizottság és a tagállamok közötti multilaterális ülésen is megvitatják, amelyre a konzultációs időszak vége (2021. június 3.) felé kerül majd sor. Ez a folyamat biztosítja, hogy a tagállamoknak és az érdekelt feleknek is elegendő lehetőségük legyen a bizottsági javaslattervezet véleményezésére.

Az új közlemény elfogadásának várható időpontja 2021 második fele.

A közlemény tervezete és a nyilvános konzultáció minden részlete elérhető online.

A bizottsági sajtóközlemény pedig itt érhető el.