2021. április 20-ig van lehetőség a tervezet észrevételezésére

A közös európai érdekű fontos projektek (Important Projects of Common European Interest, IPCEI) állami támogatásának szabályairól szóló, 2014-es közlemény (a továbbiakban: „IPCEI közlemény”) célja, hogy megkönnyítse az olyan nagyszabású, határokon átnyúló projektek létrejöttét, amelyek a stratégiai értékláncok kiemelt piaci hiányosságainak orvoslásával az EU gazdasága és polgárai számára nagy jelentőséggel bírnak.

A Bizottság értékelése alapján az IPCEI közlemény jelenlegi rendelkezései összességében jól alkalmazhatók, ugyanakkor a bizottsági joggyakorlattal összhangban szükség lehet néhány kiigazításra a vonatkozó állami támogatási szabályok és egyes fogalmak tisztázása érdekében. Ezért a tervezetben a Bizottság javaslatot tesz többek között

  • egyes fogalmak tisztázására,
  • kis-és középvállalkozások IPCEI-kben való közvetlen és közvetett részvételének megkönnyítésére,
  • illetve arra, hogy tovább fokozza az IPCEI-k nyitott jellegét és összhangját az EU szakpolitikáival.

Az IPCEI közlemény javasolt szövegét a Bizottság és a tagállamok közötti multilaterális ülésen is megvitatják, amelyre a konzultációs időszak vége felé kerülhet sor. Ez a folyamat biztosítja, hogy a tagállamoknak és az érdekelt feleknek is elegendő lehetőségük legyen a bizottsági javaslattervezet véleményezésére.

A kiszámíthatóság és a jogbiztonság érdekében a jelenlegi IPCEI közlemény hatályát a közelmúltban 2021 végéig meghosszabbították. Az új IPCEI közlemény elfogadását 2021 második felére tervezik.

Az IPCEI közlemény tervezete és a nyilvános konzultáció minden részlete elérhető online.

A bizottsági sajtóközlemény pedig itt érhető el.