Az átmeneti közlemény mellett módosult az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény is

A Bizottság 2020. október 13-án immáron negyedik alkalommal módosította az eredetileg 2020. március 19-én elfogadott, C(2020) 1863 final számú bizottsági közleményét (A COVID-19 vírusjárvány idején a gazdaság segítése érdekében bevezethető állami támogatási intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabályra vonatkozó közlemény).

A negyedik módosítás legfontosabb változtatásai a következők:

1. Figyelembe véve a COVID-19 járvány és a gazdasági helyzet alakulását, a Bizottság fél évvel, 2021. június 30-ig – a feltőkésítési támogatást lehetővé tevő rendelkezés esetén 2021. szeptember 30-ig – meghosszabbította a bizottsági közlemény hatályát, azaz addig lehet támogatást nyújtani a közlemény alapján a Bizottság által jóváhagyott, illetve jóváhagyandó intézkedések keretein belül. A már elfogadott és jelenleg csak év végéig alkalmazható intézkedések egy egyszerűsített bejelentési eljárással meghosszabbíthatók. A Bizottság 2021. június 30-ig felülvizsgálat keretében értékeli majd az ideiglenes keret további meghosszabbításának, illetve kiigazításának szükségességét.

2. A közlemény 3.1. szakaszát érintő változás, hogy bár az abban engedélyezett értékhatár (800 ezer euró marad főszabály szerint) nem változott, amennyiben a kedvezményezett visszafizeti a támogatást (pl. a 3.1. szakasz alapján nyújtott kedvezményes kölcsönt vagy visszafizetendő előleget), a visszafizetett támogatás a továbbiakban nem terheli a 3.1. szakasz szerinti maximális keretét .

3. A módosítás érinti az átmeneti közlemény rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra vonatkozó 3.5. szakaszát, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló bizottsági közleményt (STEC) is.  Tekintettel arra, hogy továbbra sem áll rendelkezésre elegendő magánkapacitás a piacképes kockázatú országok jegyzékében szereplő országokba irányuló kivitel valamennyi gazdaságilag indokolható kockázatának fedezésére, a módosítás 2021. június 30-ig meghosszabbítja az összes ország ideiglenes törlését a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény szerinti „piacképes kockázatú” országok jegyzékéből.

4. A javaslat szerint a 3.11 szakasz – feltőkésítési támogatások – kapcsán egyszerűsödnének az állam kilépésének szabályai, illetve néhány pontosítást is tartalmaz a tervezet ezzel a jogcímmel kapcsolatban.

5. A módosítás egy új támogatási jogcímet is bevezet (3.12. szakasz: „bevételekkel nem fedezett fix költségek támogatása”). Ennek alapján a tagállamok támogatási programokat fogadtathatnak el a Bizottsággal (tehát a jogcím alapján ad hoc, azaz programon kívüli egyedi támogatásra nincs mód). A programok alapján vissza nem térítendő támogatások, garanciák és kölcsönök formájában igényelhetnének támogatást a vállalkozások a „bevételekkel nem fedezett fix költségeikre”, amennyiben a forgalmuk 2019 hasonló időszakához képest legalább 30 százalékkal esett vissza (a referencia-időszak, 2019 megfelelő időszaka, független attól, hogy a támogatható időszak 2020-re vagy 2021-re esik-e). A módosítás értelmében az elszámolható költségek a 2020. március 1. és 2021. június 30. között felmerült bevételekkel nem fedezett fix költségek (azaz az eredménykimutatás szerinti veszteség). A támogatás maximális összege 3 millió euró, de a támogatási intenzitás vállalatmérettől függően eltérő (mikró- és kisvállalkozás esetében 90%, minden más esetben 70%). A kölcsön vagy garancia formájában nyújtott támogatás esetén a kölcsön vagy a garantált kölcsönösszeg teljes névértéke támogatástartalomnak minősül. A Bizottság egy folyamatábra és egy példa segítségével is bemutatja az új támogatási jogcím alkalmazhatóságát. Amennyiben a vállalat forgalma 2019 hasonló időszakához képest legalább 30 százalékkal esett vissza, továbbá amennyiben a vállalat veszteséget könyvelt el a támogatható időszakban és végezetül, amennyiben az ideiglenes keret 3.1. szakasza vagy az EUMSZ 107. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján a támogatható időszakban nyújtott támogatást figyelembe véve is veszteséget könyvelt el a vállalat, akkor jogosulttá válik a 3.12. szakasz alapján nyújtott támogatásra.

A módosítás szövege itt, a Bizottság sajtóközleménye pedig itt érhető el.