Az érdekelt felek nyilvános konzultáció keretei között nyújthatják be észrevételeiket a Bizottságnak.

Az Európai Bizottság 2022. december 12-én véleményezési felhívást tett közzé az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló de minimis rendelet (360/2012/EU bizottsági rendelet) felülvizsgálatával kapcsolatban. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló de minimis rendelet 2019-ben kezdődött értékelése során a Bizottság azt vizsgálja felül, hogy az értékhatárokat ki kell-e igazítani az inflációra tekintettel, illetve szükség van-e egyes fogalmaknak a de minimis rendelettel (1407/2013/EU bizottsági rendelet) való összehangolására.

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi de minimis állami támogatási szabályok szerint a tagállamok három pénzügyi évenként legfeljebb 500 000 eurónyi támogatást nyújthatnak a kedvezményezett vállalkozásoknak. A rendelet 2023. december 31-én hatályát veszti.

A kezdeményezés három fő szempontot kíván figyelembe venni:

  • az általános gazdasági érdekű szolgáltatások de minimis felső határának összegét;

  • az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló de minimis rendeletben szereplő egyes fogalmak összehangolását az általános de minimis rendelettel; és

  • a nyomon követési és átláthatósági követelményeket.

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló de minimis rendelet egyes fogalmai, mint például az "egyetlen vállalkozás" és a "nehéz helyzetben lévő vállalkozások" nem teljesen egyeznek meg az általános de minimis rendelettel. Ezen túlmenően bizonyos követelmények (pl. annak meghatározása során, hogy az új, vagy a felvásárló vállalkozásnak nyújtott új de minimis támogatás meghaladja-e a de minimis felső határt, figyelembe kell-e venni az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi de minimis támogatás összegét) nem szerepelnek az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló de minimis rendeletben.

Az átláthatósági követelményeknek való megfelelés érdekében a tagállamok jelenleg választhatnak, hogy nyilvántartással dolgoznak, vagy a kedvezményezettek önbevallása alapján. Az általános de minimis rendelethez javasoltakkal összhangban a kezdeményezés célja a kötelező nyilvántartás bevezetése, az átláthatóság megerősítése az érdekeltek és a tagállamok számára, valamint a jelenleg önbevallási rendszert használó vállalatok adminisztratív terheinek csökkentése.

A Bizottság az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló de minimis rendelet támogatási szabályok felülvizsgálata során figyelembe fogja venni a véleményezési felhívás keretében kapott visszajelzéseket. A konzultáció 2023. január 9-ig tart. Minden érdekelt fél, különösen a tagállamok és az Európai Gazdasági Térségben tevékenységet folytató vállalkozások bármelyik hivatalos uniós nyelven benyújthatják véleményüket a Bizottság Have your say portálján és a Versenypolitikai Főigazgatóság konzultációs weboldalán.