Az érdekeltek nyilvános konzultáció keretei között nyújthatják be észrevételeiket a Bizottságnak.

Az Európai Bizottság 2022. június 27-én a napi hírösszefoglalójában jelentette be, hogy véleményezési felhívást tett közzé a de minimis rendelet (1407/2013/EU bizottsági rendelet) felülvizsgálatával kapcsolatban. A jelenlegi szabályok szerint a tagállamok három pénzügyi évenként legfeljebb 200 000 eurónyi támogatást nyújthatnak a kedvezményezett vállalkozásoknak. Az ilyen csekély összegű támogatások nincsenek hatással a versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre, ezért mentesülnek a bizottsági bejelentési eljárás hatálya alól.

A jelenlegi de minimis rendelet 2023. december 31-én hatályát veszti. A felülvizsgálat célja, hogy az inflációhoz igazítsa a mentességet élvező összeghatárt – tehát a maximális támogatási összeg növelése várható –, és javítsa a támogatások átláthatóságát.

A Bizottság az állami támogatási szabályozás 2019. évi célravezetőségi vizsgálatának eredményével összhangban a kedvezményezettek és a de minimis támogatások kötelező nyilvántartásának bevezetését tervezi, melynek célja a támogatások transzparenciájának javítása mellett az, hogy így csökkenthetők a jelenlegi önbevallási rendszerrel járó, a vállalkozásokat érintő adminisztratív terhek.

A Bizottság a de minimis támogatási szabályok felülvizsgálata során figyelembe fogja venni a véleményezési felhívás keretében kapott visszajelzéseket. A konzultáció 2022. július 25-ig tart. Minden érdekelt fél, különösen a tagállamok és az Európai Gazdasági Térségben tevékenységet folytató vállalkozások bármelyik hivatalos uniós nyelven benyújthatják véleményüket a Bizottság Have your say portálján és a Versenypolitikai Főigazgatóság konzultációs weboldalán.