A támogatási program célja az elégtelen minőségű hálózati infrastruktúrával rendelkező országrészek digitális felzárkóztatása.

Az Európai Bizottság 2019. december 10-én sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyta Spanyolország szélessávú infrastruktúra-fejlesztési intézkedését, amelynek keretében 2020 és 2022 között a kormányzat 400 millió eurónyi állami támogatást tervez nyújtani. A program egyebek mellett hozzájárul az Európai Digitális Egységes Piac stratégia, az Európai Digitális Menetrend és a gigabitalapú európai információs társadalomról szóló bizottsági közlemény célkitűzéseinek eléréséhez is.

A fejlesztések elsősorban olyan területeket érintenek majd, ahol jelenleg nem elérhető legalább 30 Mbps letöltési sebességet biztosító hálózat, és a piaci szereplők nem tervezik a közeljövőben megfelelő hálózat kiépítését. Másodlagos prioritást azok a régiók élveznek, ahol a jelenlegi hálózat letöltési sebessége 30 és 100 Mbps között mozog. Az intézkedés hosszú távú célkitűzése az 1 Gbps sebességű hálózat kiépülésének elősegítése országszerte.

A Bizottság megvizsgálta, hogy a tervezett intézkedés megfelel-e az uniós állami támogatási szabályoknak, így különösen a szélessávú hálózatok fejlesztéséről szóló 2013-as iránymutatásnak (2013 Broadband Guidelines), és arra a következtetésre jutott, hogy a támogatás összeegyeztethető az uniós joggal, ugyanis annak pozitív hatásai ellensúlyozzák a versenyre gyakorolt potenciális negatív következményeket.

A Bizottság sajtóközleménye a következő linken érhető el:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6719