A módosítás három megyében növeli a lehetséges maximális támogatási intenzitást.

Az Európai Bizottság 2023. május 12-én a napi hírösszefoglalójában jelentette be, hogy jóváhagyta Magyarország regionális támogatási térképének 2022. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó módosítását.

A regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás rögzíti azt az állami támogatási keretet, amelynek megfelelően a tagállamok regionális beruházási támogatást nyújthatnak az Európai Unió átlagától elmaradó fejlettségű területek gazdasági fejlődésének támogatására. E támogatás nyújtásának előfeltétele az adott tagállamra vonatkozó regionális támogatási térkép Bizottság általi jóváhagyása.

A térkép egyrészt azt határozza meg, hogy mely területeken nyújtható regionális beruházási támogatás, másrészt pedig rögzíti az egyes térségekben alkalmazható maximális támogatási intenzitást.

A Bizottság eredetileg 2021. szeptember 16-án hagyta jóvá Magyarország 2022-2027 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképét.

Ez a térkép került 2023 májusában módosításra annak érdekében, hogy az Igazságos Átmenet Alapból támogatásra kijelölt területeken magasabb intenzitással lehessen regionális állami támogatást nyújtani.

Ezek a területek a következők: Baranya megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint Heves megye. Ebben a három megyében a maximálisan megítélhető támogatási intenzitás 10%-kal emelkedik – vagyis nagyberuházások esetén 50%-ról 60%-ra – a területi egyenlőtlenségek kezelése érdekében.

A jóváhagyó határozat a Bizottság versenypolitikai honlapján elérhető az SA.107119 ügyszámon.

A megnövelt támogatási intenzitás majd csak a magyar jogba való átültetést követően lesz alkalmazható.