A Northvolt részére nyújtott támogatás az első „matching aid” intézkedés.

Az Európai Bizottság 2024. január 8-án sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyott egy 902 millió eurós német támogatási intézkedést a Northvolt részére egy elektromos járművek akkumulátorainak gyártására szolgáló üzem építéséhez.

Az intézkedés jogalapja a 2023 márciusában elfogadott és 2023 novemberében módosított ideiglenes válság- és átállási keret (Temporary Crisis and Transition Framework, TCTF) című bizottsági közlemény 2.8 szakasza (a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű ágazatokban történő gyorsított beruházásokhoz nyújtott támogatás).

A svéd cég a Schleswig-Holstein tartománybeli Heide városában – amely regionális támogatás szempontjából kevésbé fejlett régiónak minősül – egy akkumulátorcellákat előállító gyárat épít fel. A beruházási összköltség mintegy 2,5 milliárd euró.

A gyár éves kapacitása 60 GWh lesz; az akkumulátor méretétől függően ez évi 800 000-1 millió akkumulátornak felel meg. Az üzem 2026-ban kezdi meg a termelést, és 2029-ben éri el teljes termelési kapacitását.

Ez az első támogatási intézkedés, amelyet a Bizottság a TCTF 2.8 szakaszának 86. pontja (egyedi támogatás) hagyott jóvá. Az ilyen jellegű támogatás célja harmadik ország által kínált támogatások ellensúlyozása, hogy egy adott – zöld átállás szempontjából kulcsfontosságú beruházás – Európában (és ne azon kívül) valósuljon meg. A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett alaposan, megbízható bizonyítékokkal alátámassza, hogy támogatás hiányában a tervezett beruházás nem az EGT-n belül valósulna meg, illetve hitelt érdemlően kell alátámasztania azt is, hogy mennyi támogatásban részesülne az EGT-n kívül.

A német támogatás hiányában Northvolt a beruházását az USA-ban valósította volna meg az amerikai inflációcsökkentési törvény kínálta ösztönzők miatt. A Bizottság megállapította, hogy támogatás arányos és a beruházás Európában történő megvalósításához szükséges minimumra korlátozódik: nem teszi a németországi beruházást jövedelmezőbbé, mint amilyen az USA-ban lenne. A támogatás nem haladja meg azt a támogatási összeget, amelyet a Northvolt bizonyíthatóan megkaphatna az USA-ban végrehajtott hasonló beruházáshoz.

A programot jóváhagyó határozat szövege a Bizottság versenypolitikai honlapján érhető el az SA. 107936 ügyszámon.