A rendszer az EU energia- és éghajlat-politikai célkitűzéseivel összhangban támogatja a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést

Az Európai Bizottság a környezetvédelmi és energetikai iránymutatás alapján jóváhagyta a szlovák távfűtési hálózatokhoz kapcsolódó, nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelő létesítményekben történő villamos és hőenergia termelésének támogatására.

A program célja: i) a meglévő nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelő létesítmények magas hatékonyságának növelése vagy fenntartása; ii) a szénről földgázra vagy megújuló energiaforrásokra való áttérés ösztönzése; és iii) új, nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelő létesítményekbe történő beruházások segítése.

Szlovákia a következők alapján választja ki a kedvezményezetteket:

• 1 megawatt (MW) vagy annál nagyobb kapacitású új létesítmények esetén technológiasemleges pályázati eljárás alapján ítéli oda a támogatást;

• adminisztratív (nem versenypályázati) eljárást alkalmaz kis létesítmények és meglévő létesítmények esetében. Ebben az esetben a támogatást az e létesítmények energiatermelés költségei (LCOE, élettartamra vonatkoztatott fajlagos energiatermelési költség) alapján számítják ki.

Valamennyi kiválasztott, 250 kilowatt (kW) teljesítmény feletti létesítmény átvételi ártámogatásban részesül (azaz a létesítmény a piacon értékesíti a megtermelt energiát, és a piaci árat kiegészítő ártámogatásban részesül).

A 250 kW teljesítmény alatti létesítmények rögzített átvételi árat (garantált árat) kapnak a megtermelt energiáért.

A támogatást legfeljebb 15 éves időtartamra nyújtják és a program teljes költségvetése 1,05 milliárd euró lesz.

A széntüzelésű létesítmények nem részesülhetnek a program szerinti támogatásban. 

A Bizottság az intézkedést az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok, így különösen a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás alapján értékelte, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy az energia-megtakarítás ösztönzése érdekében bizonyos feltételek mellett támogassák a nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelést.

Az iránymutatás kimondja, hogy annak biztosítása érdekében, hogy a támogatás hozzájáruljon a magasabb szintű környezetvédelemhez, a hő és a villamos energia nagy hatékonyságú kapcsolt termelése támogatásának meg kell felelnie az energiahatékonysági irányelvben meghatározott „nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés” kritériumainak.

Szlovákia a bejelentési eljárásban igazolta, hogy a programra szükség van a nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházások előmozdításához, amelyek a jelenlegi piaci körülmények között nem lennének életképesek. Ezért a Bizottság úgy találta, hogy az intézkedésre szükség van, mivel a beruházásokat nem valósítanák meg állami támogatás nélkül, és a támogatás mértéke szükséges, megfelelő és arányos e cél eléréséhez, mivel a nagyobb létesítményeket nyílt pályázat és verseny révén választják ki, a kisebb és meglévő létesítmények pedig a LCOE szintjét meg nem haladó támogatásban részesülnek. 

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.