A Bizottság vizsgálata a lengyel állam által bejelentett szerkezetátalakítási támogatáson kívül más intézkedésekre is kiterjedt

Az Európai Bizottság 2021. április 20-án jóváhagyta a Przewozy Regionalne szerkezetátalakítási támogatását.

A Przewozy Regionalne a legnagyobb regionális vasúti személyszállítási szolgáltató Lengyelországban, és az ország 16 vajdaságából hétben egyedüli szolgáltatóként végez vasúti személyszállítást. Az állami irányítású ipari fejlesztési ügynökség többségi tulajdonában lévő vállalat évek óta pénzügyi nehézségekkel küzdött. 

2018 januárjában a Bizottság hivatalos vizsgálatot indított arra vonatkozóan, hogy a Przewozy Regionalne javára nyújtott egyes támogatási intézkedések összhangban vannak-e az uniós állami támogatási szabályokkal. A Bizottság vizsgálata egy 770 millió zloty (kb. 181 millió euró) szerkezetátalakítási támogatási intézkedésre (amelyet Lengyelország 2015-ben jelentett be a Bizottságnak), valamint a vállalatnak nyújtott egyéb, összesen kb. 5,5 milliárd zloty (kb. 1,2 milliárd euró) összegű támogatásra terjedt ki. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy állami támogatást nyújtsanak bizonyos feltételek mellett gazdasági tevékenységek vagy bizonyos gazdasági területek fejlődésére, így egyebek mellett szerkezetátalakítási célú támogatást is nyújthatnak ezen a jogcímen. Tekintettel a vasúti személyszállítási ágazat sajátosságaira, a Bizottság a támogatási intézkedéseket közvetlenül az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján értékelte, nem pedig a Bizottság megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló iránymutatása alapján. A Bizottság határozatában megállapította, hogy az intézkedések arányosak és szükségesek voltak a Przewozy Regionalne életképességének biztosításához. A Bizottság figyelembe vette a jól működő regionális vasúti szolgáltatás fontosságát a lengyel lakosság számára, továbbá azt, hogy a lengyel regionális vasúti személyszállítási ágazat különbözik a többi gazdasági ágazattól, különösen azért, mert fontos közszolgáltatást nyújt egy alulfinanszírozott piacon. A negyedik vasúti csomag alapján tagállamoknak 2023. december 25-ig be kell szüntetniük azt a gyakorlatot, hogy a regionális vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződéseket közvetlen és feltétel nélküli ítéljék oda a közszolgáltatónak, azonban Lengyelország a határozat keretében ennél korábbi határidőt vállalt, és elkötelezte magát amellett, hogy nyilvános pályáztatást vezet be. Ennek alapján a Bizottság úgy ítélte meg, hogy az intézkedés pozitív hatásai felülmúlják a versenyre gyakorolt lehetséges negatív hatásait, és jóváhagyta az intézkedéseket az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján. 

A Bizottság határozata ezen az oldalon lesz elérhető: SA.43127