Az intézkedés a mobilitási és szállítási ágazatban kínál innovatív megoldásokat.

Az Európai Bizottság 2024. május 28-án sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyta a hét tagállam (Észtország, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Szlovákia és Spanyolország) által közösen előkészített és bejelentett „IPCEI Hy2Move” elnevezésű projektet, melynek keretében a részes tagállamok 1,4 milliárd euró közfinanszírozást biztosítanak, amely várhatóan további 3,3 milliárd euró magánberuházást eredményez. Az IPCEI részeként 11, egy vagy több tagállamban tevékenykedő vállalat – köztük kis- és középvállalkozások és induló vállalkozások – 13 alprojektben vesz részt.

A projekt várhatóan 2031-ig tart, és hozzávetőleg 3600 közvetlen munkahely létesítésével jár, közvetetten pedig jóval többel.

A projekt a kutatást, az innovációt és a hidrogén-értéklánc első ipari alkalmazását támogatja, és a hidrogén üzemanyagként való felhasználásának előmozdításával hozzájárul az EU azon célkitűzéséhez, hogy 90%-kal csökkentse a mobilitási és szállítási ágazatok kibocsátását annak érdekében, hogy az EU 2050-re klímasemleges legyen.

Az IPCEI Hy2Move a hidrogén-értéklánc széles körét fedi le azáltal, hogy támogatja különböző technológiai innovációk fejlesztését, beleértve:

  • Mobilitási és szállítási alkalmazások fejlesztése a hidrogéntechnológiák szállítási eszközökben (közúti, tengeri és légi közlekedés) történő integrálása érdekében. Ide tartoznak például a buszokban és teherautókban használt üzemanyagcellás járműplatformok.

  • Nagy teljesítményű üzemanyagcellás technológiák fejlesztése, amelyek hidrogént használnak a hajók és mozdonyok mozgatásához elegendő villamos energia előállításához.

  • Új generációs fedélzeti hidrogéntároló megoldások fejlesztése. Repülőgépekben való használathoz könnyű, de robusztus hidrogéntartályokra van szükség, amelyek biztosítják a repülési körülmények között a biztonságot és a hatékonyságot.

  • A mobilitási és szállítási ágazatban szükséges hidrogén előállítását szolgáló technológiák fejlesztése, különösen a hidrogén-töltőállomások 99,99%-os tisztaságú hidrogénnel való ellátására.

Az IPCEI Hy2Move kiegészíti a hidrogén értéklánc első három IPCEI-jét. A Bizottság 2022. július 15-én hagyta jóvá az IPCEI „Hy2Tech” programot, amely a végfelhasználók hidrogéntechnológiáinak fejlesztését támogatja. Az IPCEI „Hy2Use”-t 2022. szeptember 21-én hagyták jóvá, és az ipari szektor hidrogén-alkalmazásaira összpontosít. A Bizottság által 2024. február 15-én jóváhagyott IPCEI Hy2Infra pedig olyan infrastrukturális beruházásokra vonatkozik, amelyekre az első két IPCEI nem terjed ki.

A Hy2Move kizárólag azokra a konkrét kihívásokra és célkitűzésekre irányul, amelyek a hidrogéntechnológiával kapcsolatban merülnek fel a mobilitási és szállítási ágazatokban.

A Bizottság a Hy2Move projektet az alábbi szempontok alapján értékelte:

  • A most jóváhagyott IPCEI projekt hozzájárul a közös célkitűzéshez azáltal, hogy támogatja Európa jövője szempontjából kulcsfontosságú stratégiai értékláncot, valamint az olyan uniós szakpolitikai kezdeményezések célkitűzéseit, mint az európai zöld megállapodás, az EU hidrogénstratégiája és a REPowerEU terv.

  • A Bizottság megállapította, hogy mind a 13 alprojekt rendkívül ambiciózus, mivel olyan technológiák és infrastruktúra kifejlesztésére irányul, amelyek túlmutatnak a piac jelenlegi kínálatán, és jelentős javulást tesznek lehetővé a teljesítmény, a biztonság, a környezeti hatás és a költséghatékonyság terén.

  • A Bizottság az egyes vállalatoknak nyújtott támogatás a szükségességét, arányosságát és esetleges versenytorzító hatását is vizsgálta. Különösen azt ellenőrizte, hogy a tervezett maximális támogatási összegek összhangban vannak-e az alprojektek támogatható költségeivel és finanszírozási hiányával. Továbbá, amennyiben az IPCEI hatálya alá tartozó alprojektek nagyon sikeresnek bizonyulnának és többlet nettó bevételt generálnának, úgy a vállalatoknak a kapott támogatás egy részét vissza kell utalniuk az érintett tagállamnak (visszakövetelési mechanizmus lép életbe).

  • A projekt eredményeit a részt vevő vállalatok széles körben megosztják az európai tudományos közösséggel és az iparral, az IPCEI-ben részt vevő vállalatokon és országokon túlmenően is. Ennek eredményeképpen a projekt egész Európában pozitív tovagyűrűző hatásokkal rendelkezik.

Fentiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a projekt összhangban van az uniós állami támogatási szabályokkal.