Az alap főként kkv-k zöld beruházásainak támogatását teszi lehetővé.

Az Európai Bizottság 2023. május 12-én sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyott az uniós állami támogatási szabályok alapján egy dán intézkedést, amely egy export- és beruházási alap (Denmark's Export and Investment Fund) létrehozatalára irányul. Az alap célja a dán vállalatok gazdasági fejlődésének, versenyképességének és innovációjának elősegítése.

Dánia az export- és beruházási alapot teljesen új, állami tulajdonú szervezetként hozta létre három meglévő állami tulajdonú szervezet összevonásával: a dán növekedési alap (Vækstfonden), az EKF dán exporthitel-ügynökség (EKF Danmarks Eksportkredit), valamint a dán zöld beruházási alap (Danmarks Grønne Investeringsfond). Az új alap kezdőtőkéje 807 millió euró (6 milliárd dán korona).

Az intézkedés állami támogatása a következő négy formában valósul meg:

  • 3,3 milliárd euró (24,8 milliárd dán korona) természetbeni hozzájárulás a három meglévő állami tulajdonban lévő szervezettől;

  • 807 millió euró (6 milliárd dán korona) tőkeinjekció;

  • állami kezességvállalás évi 1,3 millió euró (10 millió dán korona) értékben; és

  • társasági adómentesség évi 38,6 millió euró (287 millió dán korona) összegben.

Az újonnan létrehozott alap fő feladata a finanszírozáshoz való hozzáférés biztosítása azokon a területeken, ahol a vállalatok nem jutnak elegendő forráshoz a piacról. Az alap működése során a kis- és középvállalkozások finanszírozására fog összpontosítani, különösen a zöld és fenntartható finanszírozás területén, amely már korábban is mindhárom szervezet számára kulcsfontosságú volt.

A Bizottság a dán intézkedést közvetlenül az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontja (egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben) alapján vizsgálta és hagyta jóvá.

A bizottsági jóváhagyás szerint az alap 2030. április 30-ig működhet; egy esetleges meghosszabbítás újabb bejelentést és jóváhagyást igényel.

A jóváhagyó határozat a Bizottság versenypolitikai honlapján lesz elérhető az SA. 105087 ügyszámon.