Az intézkedés a digitális földfelszíni televíziós szolgáltatókat érinti.

Az Európai Bizottság 2022. június 3-án sajtóközleményben jelentette be, hogy vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a Csehország által DTT (digital terrestrial television – digitális földfelszíni televíziós) szolgáltatóknak nyújtani tervezett állami támogatás összhangban van-e az uniós versenyjogi szabályokkal. A tervezett intézkedés kedvezményezettjei a cseh közszolgálati műsorszolgáltató, a Česká televize, valamint két kereskedelmi televízió, a České Radiokomunikace és a Digital Broadcasting lennének.

2021 júliusában Csehország bejelentette a Bizottságnak, hogy DDT szolgáltatókat szeretne kompenzálni az egyidejű sugárzás során felmerült költségeikért. Az egyidejű sugárzás (angolul simultaneous broadcasting vagy simulcasting) azt jelenti, hogy a szolgáltató egyszerre két külön hálózaton is sugározza a műsort: az eredeti hálózaton (amely a régi, DVB-T/MPEG-2 szabvány szerinti) és egy nagyobb teljesítményű, a korszerű szabványoknak (DVB-T2/HEVC) megfelelő új hálózaton.

A mintegy 18 millió eurós (473 millió cseh korona) költségvetésű program fő célja a 700 MHz-es frekvenciasáv felszabadítása, amelyet most Csehországban televíziózásra használnak, viszont ez a sáv nagysebességű adatforgalmat és kiterjedt lefedettséget tenne lehetővé az internethálózat és mobilkommunikáció számára. A 2017/899 európai parlamenti és tanácsi határozat értelmében az uniós tagállamoknak legkésőbb 2020. június 30-ig (vagy kellően indokolt esetben 2022. június 30-ig) fel kell szabadítaniuk a 700 MHz-es frekvenciasávot a vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások használatára. A Bizottság által kifogásolt intézkedés része azoknak a lépéseknek, amelyek révén a cseh állam gondoskodni kíván a frekvenciasáv felszabadításáról (korábban már három alkalommal is jóváhagyott a Bizottság ezt a célt szolgáló támogatási intézkedést).

A Bizottság által vizsgált támogatás az infrastruktúrafejlesztést, vagyis DVB-T/MPEG-2 szabványról DVB-T2/HEVC-re váltást, és az eredeti hálózaton való sugárzást fedezi a „simulcasting” időszak alatt, amíg az új teljesen át nem veszi a régi szerepét.

Az Európai Bizottság azért indított hivatalos vizsgálati eljárást, mert kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a bejelentett támogatás összhangban van-e az állami támogatási szabályokkal. A vizsgálata során a Bizottság következő kérdésekre keresi a választ:

1.     Vajon az intézkedés ösztönző hatással bír-e, azaz a támogatás nélkül a DDT szolgáltatók vállalnák-e a hálózatfejlesztés és az egyszerre sugárzás költségeit?

2.     A támogatás következménye valóban olyan szolgáltatási minőségbeli ugrás, amit a piac önmagában állami beavatkozás nélkül nem tudott volna biztosítani?

3.     A DDT-szolgáltatók kompenzációja a legmegfelelőbb módja a 700 MHz frekvenciasáv zökkenőmentes felszabadításának?

4.     Tartalmaz-e az intézkedés elegendő biztosítékot annak érdekében, hogy a támogatás összege a szükséges minimumra korlátozódjon?

A vizsgálat során Csehországnak, panaszosoknak, és más érdekelt feleknek lehetőségük van észrevételt tenni, és a Bizottság a vizsgálati eljárás során gyűjtött információkat is figyelembe veszi majd annak elbírálásakor, hogy a tervezett támogatás összhangban van-e a belső piaccal.